Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Už ste sa tento rok rozhodli, komu venujete 2% zo svojich daní a podporíte tým dobrú vec?

Už ste sa tento rok rozhodli, komu venujete 2% zo svojich daní a podporíte tým dobrú vec?

Generali Slovensko je už viac ako 10 rokov aktívnym partnerom Detskéhou fondu Slovenskej republiky, ktorý je zároveň aj gestorom projektu Konto bariéry. V priebehu desaťročného obdobia sa z prostriedkov venovaných na činnosť Detského fondu Slovenskej republiky podarilo pomôcť mnohým ľuďom aj vďaka našej spoločnosti. Počas tejto spolupráce sa pripravilo veľa zaujímavých aktivít ako napr. Večery bez bariér, ku dňu detí Dni bez bariér, výstava fotografií zo života detí so zdravotným postihnutím od známej fotografky Ivony Oreškovej či mnoho ďalších. Dôležité pri tom bolo, že priniesli deťom veľa radosti a pomohli dobrej veci. Tieto i mnohé podujatia, ako aj Shakespearovské slávnosti boli tiež spojené s odovzdaním finančného daru zo strany našej poisťovne na Konto Bariéry.

Ak ste sa práve v tejto chvíli rozhodli, že 2% z vašich daní venujete tomuto projektu, odporučte toto vaše rozhodnutie aj vašim blízkym či známym a podporte spolu s Generali Slovensko správnu vec.

Čo je Detský fond Slovenskej republiky?

Detský fond Slovenskej republiky je občianske združenie, ktoré realizáciou konkrétnych aktivít chráni práva dieťaťa. Už 20 rokov Detský fond Slovenskej republiky pomáha deťom na Slovensku. Stovky detí vďaka kompenzačným pomôckam z Konta Bariéry žijú dôstojne. Fond pomáha znižovať detskú úrazovosť projektom „Aby deti nezomierali“, zakúpené prístroje Ostrovy života zachraňujú v nemocniciach životy detí. Fond rovnako organizuje aj MIXklub pre deti ulice. Všetky informácie o aktivitách sú na www.dfsr.sk.

Čo je potrebné urobiť pre venovanie 2% z vašich daní Detskému fondu Slovenskej republiky?

Na základe Zákona o daniach z príjmov č. 595/2003 sa každý daňovník, či už je to zamestnanec, fyzická alebo právnická osoba, môže rozhodnúť, ktorej humanitnej organizácii, uvedenej v centrálnom zozname prijímateľov, zverejnenom Notárskou komorou SR (zoznam je dostupný na www.rozhodni.sk), daruje 2% zo svojich daní, uhradených za rok 2009. Nepredstavuje to žiaden výdaj navyše a daňový úrad garantuje ochranu osobných údajov.

AKO NA TO?

ZAMESTNANEC, KTORÝ DO 15.2.2010 POŽIADA SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA PREDDAVKOV NA DAŇ:

1. súčasne požiada zamestnávateľa aj o vyplnenie tlačiva „POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE“ - príloha, v ktorom je vyčíslená daň z príjmov za rok 2009,

2. vyplní tlačivo „VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ – príloha s vyplnenými údajmi Detského fondu Slovenskej republiky,

3. doručí (zašle poštou, podá osobne) obidve tlačivá daňovému úradu podľa svojho trvalého pobytu a to najneskôr do 30.4.2010.

PRÁVNICKÁ A FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE:

1. v daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ sú uvedené kolónky na poukázanie 2%, do ktorých v prípade podpory Detského fondu Slovenskej republiky uvedie údaje o organizácii:

IČO/ SID: 00679755/

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno: Detský fond Slovenskej republiky

Sídlo: Západná 2, 821 02 Bratislava

2. doručí (zašle poštou, podá osobne) daňové priznanie svojmu daňovému úradu (právnická osoba podľa sídla, fyzická osoba podľa trvalého pobytu) do 31.3.2010 a zaplatí celú daň.


Daňový úrad je následne povinný do 90 dní previesť príslušnú sumu určenému príjemcovi – humanitnej organizácii a to so zachovaním anonymity údajov darcu.


Za Generali Slovensko a rovnako aj za Detský fond Slovenskej republiky vám ďakujeme!

Pocitu, ktorý človek zažíva, keď pomáha, sa nič nevyrovná. Skúste to.

Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií