Komu je poistenie určené

Poistenie je určené všetkým, ktorým hrozí, že svojím nedbanlivým konaním alebo opomenutím požadovaného konania spôsobia svojmu zamestnávateľovi škodu a zamestnávateľ bude od nich požadovať jej náhradu.

Poistiť možno tieto pracovno-právne vzťahy:

 • zamestnanec (zamestnaný podľa Zákonníka práce)
 • štátny zamestnanec
 • verejný zamestnanec
 • dohodár
 • zamestnanec pracujúci cez agentúru

Prečo práve naše poistenie

 • kryje škody, ktoré svojím konaním môžete spôsobiť svojmu zamestnávateľovi a tento bude od vás požadovať ich náhradu
 • komplexná ochrana v rámci základného krytia
 • (okrem škody na motorovom vozidle/pracovnom stroji, ktorú si však môžete ľahko pripoistiť)
 • poistenie škôd, ktoré vzniknú na celom svete
 • rýchly a jednoduchý spôsob uzatvorenia poistenia

Rozsah poistenia

Základný rozsah poistenia zahŕňa:

 • náhradu škody do výšky štvornásobku/trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca
 • všeobecnú zodpovednosť zamestnanca vrátane chybne vykonanej práce, chybne vykonanej služby, škody na prepravovaných veciach
 • škodu, ktorá vznikne na území celého sveta

Pripoistenia:

 • škoda na zverenom dopravnom prostriedku*
 • škoda na pracovnom stroji zamestnávateľa

*do limitu 330 eur alebo do výšky dojednanej poistnej sumy

Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné poistné podmienky [ PDF, 227,87 KB ] Informačný dokument o poistnom produkte [ PDF, 202,18 KB ]
Načítavanie