Od 1. júna 2024 bude Generali pôsobiť ako diverzifikovaná finančná skupina zameraná na dve hlavné oblasti, a to poistenie a správu aktív.

Woody Bradford bude vymenovaný za CEO novovzniknutého Generali Investments Holding a Philippe Donnet, CEO skupiny Generali, sa stane predsedom jej predstavenstva.

Predstavenstvo skupiny Generali schválilo novú organizačnú štruktúru, ktorá odráža hlavné aktivity skupiny tak, ako ich navrhol jej generálny riaditeľ Philippe Donnet.

Od 1. júna 2024 bude Generali pôsobiť ako diverzifikovaná finančná skupina zameraná na dve hlavné oblasti, a to poistenie a správu aktív. Cieľom tejto transformačnej zmeny je urýchliť rast a efektívnejšie riešiť kľúčové obchodné priority, čo je plne v súlade s ambíciami strategického plánu skupiny „LifeTime Partner 24: Na ceste k rastu“. Nová štruktúra vytvára pevný základ pre dosahovanie ďalších úspechov a zavádzanie inovácií, zabezpečuje schopnosť skupiny efektívnejšie využívať obchodné príležitosti a pripravuje ju na budúce stratégie.

Divízia Poistenie, ktorú na úrovni CEO povedie Giulio Terzariol, bude riadiť výkonnosť poisťovacieho biznisu na celom svete, zlepšovať koordináciu, strategické zosúladenie a užšie prepojenie s trhmi prostredníctvom zjednodušenej organizačnej štruktúry.

Súčasné dve obchodné jednotky „Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko“, ako aj „International“ budú reorganizované ako súčasť novej divízie a budú pozostávať z nasledujúcich piatich obchodných jednotiek a troch regiónov, ktoré budú podliehať priamo CEO divízie Poistenie:

– Obchodné jednotky na úrovni krajín: Taliansko, Francúzsko a globálne obchodné aktivity, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko.

– Regióny: Stredomorie a Latinská Amerika, stredovýchodná Európa a Ázia.

Jaime Anchústegui, súčasný CEO divízie International, je vymenovaný za zástupcu CEO divízie Poisťovníctva. Bude tak priamo podriadený Giulovi Terzariolovi, pričom ho bude zastupovať v miestnych predstavenstvách, bude riadiť strategické partnerstvá a spoločné podniky, ako aj riadiť globálne poistné projekty v rámci divízie. Giovanni Liverani, súčasný CEO obchodnej jednotky „Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko“, prevezme nové povinnosti.

Divízia Generali Investments Holding (GIH), ktorý nahradí existujúcu obchodnú jednotku pre správu aktív a majetku, bude riadiť všetky globálne aktivity v oblasti správy aktív v skupine s výnimkou vybraných operácií a to najmä tých v Číne. Spoločnosť GIH sa zameria na obsluhu existujúcich klientov a zároveň bude rozvíjať obchodnú činnosť s klientmi tretích strán na globálnej úrovni. To sa bude realizovať využitím existujúcich a nových investičných zručností, tiež využitím akvizície spoločnosti Conning Holdings Limited vrátane jej dcérskych spoločností a prostredníctvom dlhodobého partnerstva so spoločnosťou Cathay Life.

Woody Bradford bude vymenovaný za CEO spoločnosti GIH a zároveň si ponechá svoju súčasnú funkciu CEO a predsedu predstavenstva spoločnosti Conning Holdings Limited. CEO skupiny Generali Philippe Donnet bude vymenovaný za predsedu predstavenstva spoločnosti GIH. Carlo Trabattoni, v súčasnosti CEO obchodnej jednotky pre správu aktív a majetku, prevezme nové zodpovednosť za nové úlohy v oblasti správy aktív.

Generálny riaditeľ skupiny Generali, Philippe Donnet, k novej organizačnej štruktúre uviedol:

„Skupina Generali úspešne rozšírila svoju činnosť na globálnej úrovni a stala sa integrovaným hráčom v oblasti poistenia a správy aktív, disponuje solídnou finančnou pozíciou a silným zameraním na inovácie a udržateľnosť. V oblasti správy aktív nám nedávne prevzatie spoločnosti Conning Holdings Limited a dlhodobé partnerstvo s Cathay Life umožňujú rozšíriť našu ponuku investícií, medzinárodnú klientelu, zamerať sa na rozvoj obchodu s tretími stranami a taktiež investovať do distribučných zručností. Divízia Poistenie bude naďalej posilňovať prítomnosť Skupiny na našich kľúčových trhoch, a to za využitia technickej excelentnosti nášho podnikania, nových technológií a schopnosti prispôsobiť našu ponuku potrebám klientov v neustále sa meniacom svete. Vďaka jednoduchšiemu a efektívnejšiemu prístupu bude nová organizačná štruktúra skupiny Generali so zameraním na poistenie a správu aktív urýchľovať transformáciu Skupiny a podporí definíciu plánu pre budúce stratégie.“

Návrat na tlačové správy
Načítavanie