Komu je poistenie určené

Všetkým spoločnostiam, ktoré chcú svojim zamestnancom zabezpečiť najvyššiu starostlivosť a chrániť ich zdravie a finančnú stabilitu.

Poistenie na mieru pre každú spoločnosť

 • určené pre spoločnosti s 11 a viac zamestnancami
 • prispôsobené požiadavkám každej firmy
 • možnosť výberu zo všetkých pripoistení
 • už od 3 € mesačne na jedného zamestnanca

Poistené riziká

Podľa výberu klienta – pre všetkých zamestnancov rovnaké alebo podľa skupín (napr. výroba, administratíva, manažment atď.)

Hlavné poistenie

 • smrť z akejkoľvek príčiny – minimálna poistná suma 1000 €;

Pripoistenia

 • poistenie smrti následkom úrazu,
 • poistenie smrti následkom úrazu s 2-násobným plnením pri dopravnej nehode,
 • poistenie trvalých následkov úrazu s lineárnym plnením,
 • poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou do 500 %,
 • poistenie plnej invalidity nad 70 % z akejkoľvek príčiny,
 • poistenie čiastočnej invalidity nad 40 % z akejkoľvek príčiny,
 • poistenie plnej invalidity nad 70 % následkom úrazu,
 • poistenie čiastočnej invalidity nad 40 % následkom úrazu,
 • poistenie závažných ochorení (voľba 15 alebo 37),
 • poistenie chirurgického zákroku,
 • denná dávka pri hospitalizácii z akejkoľvek príčiny,
 • denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu,
 • denná dávka za čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu od 8. dňa,
 • denná dávka pre prípad vážnejších úrazov s plnením od 15. dňa,
 • denná dávka pri práceneschopnosti od 15., 29., alebo 62. dňa.

GEB – benefit výhodný pre firmy aj pre zamestnancov

Aké výhody prináša GEB pre firmy

 • výhodná cena – až o 70 % lacnejšie oproti individuálnemu poisteniu
 • daňový náklad alebo platba zo sociálneho fondu
 • motivácia pre nových zamestnancov
 • stabilizácia kvalitných pracovných tímov
 • krytie pracovných úrazov
 • benefit s najvyššou pridanou hodnotou
 • jednoduchá administratíva

Prečo je GEB výhodný
pre zamestnancov

 • ochrana zdravia a príjmu zamestnancov
 • záruka zabezpečenia svojich blízkych
 • krytie je orientované na konkrétnu pracovnú pozíciu
 • bez zdravotného dotazníka
 • bez finančného dotazníka
 • poistná ochrana až do 70 rokov
 • nepretržité krytie – 24/7, 365 dní v roku a na celom svete
 • možnosť vystavenia poistného certifikátu

Na stiahnutie

Ponukový list GEB [ PDF, 2,11 MB ] Vstupný formulár [ XLSX, 45,79 KB ]

Kontakt

Ponuku vypracuje centrála poisťovne Generali do 3 – 5 pracovných dní na základe žiadosti o ponuku, ktorú treba zaslať na e-mailovú adresu geb.sk@generali.com.

Načítavanie