S našimi klientmi komunikujeme inovatívne a efektívne, najnovšie aj prostredníctvom hlasovej SMS správy. Ak máte záujem o túto službu, stačí si aktivovať elektronickú korešpondenciu

Prostredníctvom hlasovej SMS správy sme vás informovali o možnosti využívania klientského portálu.

Načítavanie