Havarijné poistenie lietadiel

  • škoda, ktorá vznikla na lietadle a na príslušenstve nehodou alebo neodvrátiteľnou udalosťou pri lete, rolovaní alebo na zemi;
  • škoda spôsobená stratou alebo odcudzením;
  • náhrada v prípade núdzového pristátia lietadla aj v prípade, že nedôjde k poistnej udalosti;
  • náhrada nákladov na odstránenie trosiek havarovaného lietadla a jeho príslušenstva

Zodpovednosť za škodu

  • škoda na živote, zdraví a na veciach spôsobená tretej osobe prevádzkou lietadla.
Načítavanie