Svoje otázky, pochvaly či prípadné sťažnosti k poistným zmluvám, poistným udalostiam, platbám, preplatkom či ďalším službám Generali nám odošlite prostredníctvom nášho formulára. Nezabudnite, prosím, vybrať príslušný typ otázky.

Základné informácie k vybavovaniu vašich podnetov

  • Podnet môžete podať ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov: osobne na pobočke, listom, e-mailom, prostredníctvom webového formulára alebo telefonicky.
  • Nezabudnite uviesť svoje meno, číslo poistnej zmluvy alebo udalosti a čo najpresnejšie popísať, s čím vám môžeme pomôcť.
  • V prípade, že o to požiadate, doručenie vašej sťažnosti písomne potvrdíme.
  • Ak váš podnet neobsahuje požadované doklady či iné náležitosti nevyhnutné pre jeho vybavenie, o tejto skutočnosti vás budeme informovať.
  • Váš podnet prešetríme najneskôr do 30 dní od jeho doručenia. Ak si vybavenie podnetu vyžiada dlhšiu dobu, budeme Vás o predĺžení lehoty informovať.
  • V prípade opakovanej sťažnosti v tej istej veci najskôr prekontrolujeme správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.
Načítavanie