Predmet poistenia a rozsah:

  • All risks poistenie – poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú vylúčené
  • Zodpovednosť za škodu
  • ALOP – ušlý zisk investora
Načítavanie