Životné poistenie La Vita

 • Už od 15 € / mesačne
 • Poistenie šité na mieru vybraným povolaniam a veku
 • Kryjeme úrazy, nech sa stanú kdekoľvek na svete
 • Až polovicu poistných udalostí vyplatíme do 48 hodín
 • Bonusové krytie pre ženy v prípade hospitalizácie a operácie pre vybrané ženské formy rakoviny
MEDDI app
1.
mesiac zdarma
4,3/5
365 hodnotení

Vyberte si, čo vám najviac vyhovuje

Základné krytie Komplexné krytie
Iba pre jednu osobu Z chorôb kryje iba rakovinu Kryje pohrebné náklady Bez investície Kryje úrazy Online uzatvorenie Bez skúmania zdravotného stavu
Aj pre celú rodinu Kryje viaceré vážne ochorenia Zabezpečenie pozostalých Kryje úrazy Kryje úvery Uzatvorenie so zástupcom poisťovne
Smrť s pevnou poistnou sumou Rozbaliť
do 2 000 €

do 500 000 €
Kryjeme riziko akejkoľvek smrti. Ak dôjde počas poistenia k úmrtiu, vyplatíme celú dohodnutú poistnú sumu oprávnenej osobe, resp. pozostalým.
Smrť s klesajúcou poistnou sumou Rozbaliť
do 500 000 €
Kryjeme riziko akejkoľvek smrti, no poistná suma postupne klesá. Výška sumy, ktorú vyplatíme oprávnenej osobe, resp. pozostalým, závisí od toho, kedy dôjde počas poistenia k úmrtiu. Toto krytie je ideálne na zabezpečenie vašich úverov alebo pôžičiek.
Smrť následkom úrazu Rozbaliť
do 100 000 €

do 175 000 €
Poistnú sumu vyplatíme v prípade vášho úmrtia následkom úrazu, a to oprávnenej osobe, príp. pozostalým. Pri dopravnej nehode vám vyplatíme až dvojnásobok, či už ste boli člen posádky auta/chodec/cyklista.
Poistenie úveru Rozbaliť
do 350 000 €
Kryjeme splácanie úveru v prípade vážnych zdravotných komplikácií a dlhodobého výpadku príjmu či v prípade vášho úmrtia. Poistná suma postupne klesá. Rokmi sa takisto znižuje výška vášho úveru. Nárok na plnenie máte v prípade invalidity, vážneho ochorenia alebo smrti podľa toho, čo nastane skôr.
Poistenie práceneschopnosti Rozbaliť
do 70 €/deň
Staráme sa o vás aj počas dlhej práceneschopnosti. Výška tohto krytia závisí od vášho zdokladovaného príjmu. Pri uzatváraní poistenia si vyberiete, či vám budeme vyplácať dennú dávku od 15., 29. alebo 62. dňa práceneschopnosti.
Poistenie až 37 závažných ochorení Rozbaliť
do 75 000 €
Postaráme sa o vás v najzávažnejších životných situáciách, ako sú rakovina, infarkt alebo mozgová mŕtvica. Ak vás postihne viac vážnych chorôb, môžeme vám vyplatiť až niekoľko plnení. Vyberte si krytie 15 alebo 37 závažných ochorení.
Poistenie rakoviny Rozbaliť
do 20 000 €

do 20 000 €
Ak vám diagnostikujú rakovinu, vyplatíme vám celú poistnú sumu. V prípade rakoviny in-situ alebo vybraných foriem rakoviny prostaty a štítnej žľazy, vám vyplatíme 10 % z poistnej sumy. Ak vám bude diagnostikovaná rakovina v terminálnom (čiže konečnom) štádiu, vyplatíme vám 150 % z poistnej sumy.
Poistenie invalidity (úraz) Rozbaliť
do 20 000 €

do 350 000 €
Ak vás Sociálna poisťovňa uzná invalidným, vyplatíme vám celú poistnú sumu naraz.
Poistenie invalidity (choroba alebo úraz) Rozbaliť
do 350 000 €
Vedeli ste, že invaliditu až v 97 % prípadov zapríčinia následky závažných ochorení a iba 3 % spôsobia úrazy? My vás chránime, či už vás Sociálna poisťovňa uzná za invalidného v dôsledku úrazu, alebo choroby. Pri uzatváraní poistenia si vyberiete, či vám potom vyplatíme celú poistnú sumu alebo pravidelný mesačný dôchodok.
Poistenie trvalých následkov úrazu Rozbaliť
do 100 000 €

do 100 000 €
Ak máte po úraze trvalé následky, vyplatíme vám stanovené percento z poistnej sumy podľa konkrétneho úrazu. Čím vážnejší následok zanechá úraz, tým viac peňazí dostanete – až do 1 000 % poistnej sumy. Dostanete aj jednorazové odškodné 100 € pri strate zubov či pri jazvách po úraze a až 160 € pri poškodení achilovky.
Poistenie trvalého poškodenia končatín a zmyslov v dôsledku úrazu Rozbaliť
do 50 000 €
Ak máte po úraze trvalé následky na končatinách alebo zmysloch, vyplatíme vám stanovené percento z poistnej sumy, minimálne 10 % z poistnej sumy.
Denná dávka pri hospitalizácii (úraz) Rozbaliť
10 € / deň

Za každý deň strávený v nemocnici pre úraz vám vyplatíme dennú dávku.
Denná dávka pri hospitalizácii s progresívnym plnením (choroba alebo úraz) Rozbaliť
do 70 €/deň
Za každý deň strávený v nemocnici pre chorobu alebo pre úraz vám vyplatíme dennú dávku. Za dni hospitalizácie na JIS dostanete až dvojnásobok.
Denná dávka pri nevyhnutnom liečení úrazu Rozbaliť
10 €/deň

do 20 €/deň
Ak trvá nevyhnutné liečenie úrazu min. 8 dní, vyplatíme vám dávku za každý deň jeho liečenia v nemocnici alebo doma (spätne od 1. dňa). V prípade, že vás bezprostredne po úraze hospitalizujú, dostanete za tieto dni až dvojnásobok.
Denná dávka pri vážnych úrazoch Rozbaliť
do 30 €/deň
Kryjeme vás v prípade zlomenín, popálenín či otrasu mozgu. Ak trvá liečenie vážneho úrazu min. 15 dní, vyplatíme vám dávku za každý deň jeho liečenia v nemocnici alebo doma. Dokonca aj spätne od prvého dňa.
Zlomeniny kosti, popáleniny a poranenia po napadnutí zvieraťom Rozbaliť
do 5 000 €
Poskytneme vám plnenie, v prípade zlomenín, popálenín a poranení, ktoré vám spôsobí zviera. Podľa konkrétneho typu poranenia vám poskytneme plnenie vo forme percenta z poistnej sumy. Poistenie kryje aj neúplné typy zlomenín.
Poistenie chirurgického zákroku Rozbaliť
do 15 000 €
Poskytneme vám bolestné, ak podstúpite vybraný chirurgický zákrok. Podľa konkrétneho chirurgického zákroku vám vyplatíme stanovené percento z poistnej sumy.
Medicínska asistencia Rozbaliť

Získate možnosť telefonických konzultácií s lekárom či právnikom v oblasti zdravia. Sú vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Prémiová ochrana Rozbaliť 25 000 €/50 000 €
Ak by vám úraz spôsobil vážne poškodenie zdravia (nad 50 %), napr. by ste ochrnuli či oslepli, vyplatíme vám jednorazovo až do 50 000 €.
Poistenia šité na mieru Rozbaliť
Máme poistenie šité na mieru pre vybrané skupiny klientov – aktívnych seniorov, dobrodružných študentov, levíkov, počítačových mágov, energických manažérov a právnikov, ochrancov zdravia, profesionálnych vodičov či tých, ktorí pracujú v administratíve.

Rozsah základného krytia je pre mňa postačujúci a mám záujem o vypracovanie ponuky online

Vypočítať online

Mám záujem o komplexné krytie a stretnutie so zástupcom poisťovateľa

Dohodnúť stretnutie
Vďaka poisteniu môžete využívať telefonické konzultácie s lekárom či právnikom v oblasti zdravia

Vďaka poisteniu môžete využívať telefonické konzultácie s lekárom či právnikom v oblasti zdravia

 • K dispozícií 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • Konzultácia s medicínskym špecialistom do 30 minút od zavolania
 • Právna konzultácia v oblasti zdravia
Konzultácie s lekárom

Medicínska asistencia automaticky zahrnutá v poistnej zmluve

 • Zdravotný stav, príznaky ochorenia, vysvetlenia príčin ochorenia
 • Bežné lekárske pojmy, skratky, kódy diagnóz
 • Laboratórne výsledky
 • Lekárske postupy liečenia, časovú náročnosť liečby
 • Informácie o liekoch a ich účinkoch
 • Pojmy z oblasti prenatálnej problematiky
Konzultácie s právnikom na oblasť zdravia

Medicínska asistencia automaticky zahrnutá v poistnej zmluve

 • Ochrana práv pacientov
 • Pracovné úrazy
 • Práva v prípade chorôb z povolania
 • Odškodnenie pacientov pri pochybení lekárov
 • Dlžné poistné do zdravotnej poisťovne
Online vyšetrenie s lekár na telefóne

Samostatná aplikácia Meddi app

 • Pre klientov Generali so zľavou až 50 % z poplatku
 • Lekárske vyšetrenie a konzultácie jednoducho cez smartfón alebo počítač
 • Možnosť predpísania e-receptu a e-žiadanky
 • Dvaja dospelí a 4 deti v jednej aplikácii

Ako môže vyzerať vaše poistenie?

Peter s rodinou (40)
Peter s rodinou (40)
rodina s 2 deťmi
62,77 € / mesačne
Barbora (27)
Barbora (27)
zdravotná sestra, bez detí
34,98 € / mesiac
Ondrej (23)
Ondrej (23)
študent
19,98 € / mesačne
Andrea (54)
Andrea (54)
učiteľka, s tromi deťmi
30,99 € / mesačne
Peter (40) má manželku, dve deti a hypotéku. Pracuje ako analytik s čistým zárobkom 1 700 € mesačne. Manželka pracuje v administratíve a deti už chodia do školy. Peter si uvedomuje, že ak by sa mu niečo stalo, rodina by ostala vo finančnej tiesni a preto nechce na svojom poistení šetriť.

Petrove rizikové životné poistenie sa skladá z:

Riziko / Poistná suma
Smrť PS 5 000,00 €
Poistenie úveru (úmrtie alebo invalidita v rozsahu nad 70%) 60 000,00 €
Poistenie ochorení z počítača 5 000,00 €
Závažné ochorenia 15 000,00
Invalidita v rozsahu nad 40 % 15 000,00 €
Úmrtia následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode 30 000,00 €
Trvalé následky s progresiou 1 000 % 20 000,00
Medicínska asistencia ÁNO
Mesačne celkom 62,47 €
Mám záujem
Barbora je slobodná a bez detí. Pracuje v zdravotníctve, preto si uvedomuje, že choroby nechodia po horách, ale po ľuďoch. Od poistenia očakáva, že ju podrží v prípade, ak sa jej prihodí vážny úraz alebo ochorie.

Barborine rizikové životné poistenie sa skladá z:

Riziko / Poistná suma
Smrť 2 000,00 €
Poistenie pre ženy 5 000,00 €
Poistenie zdravotníckych ochorení 10 000,00 €
Závažné ochorenia 15 000,00 €
Trvalé následky s progresiou 1 000 % 20 000,00
Denná dávka liečenia úrazu 10,00 € na deň.
Denná dávka pri hospitalizácií s progresívnym plnením 15,00 €
Medicínska asistencia ÁNO
zľavu za rizikové poistenia 15,00%, čím ste ročne ušetrili 70,37 €
Mesačne celkom 34,98 €
Mám záujem
Je študentom na Ekonomickej univerzite. Rád skúša nepoznané a rekreačne sa venuje futbalu. Preto sa rozhodol pre základné krytie poistenia. Keďže nemá rodinu ani hypotéku, je to pre neho postačujúce. Raz do mesiaca si odpustí pivko s kamarátmi a má ušetrené na poistenie.

Ondrejove rizikové životné poistenie sa skladá z:

Riziko / Poistná suma
Smrť 1 650,00 €
Smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením 20 000,00 €
Trvalé následky s progresiou 1 000 % 29 000,00 €
Denná dávka liečenia úrazu 10,00 € / deň
Medicínska asistencia ÁNO
Zľava za rizikové poistenia 15,00 %, čím ste ročne ušetri 40,12 €
Mesačne celkom 19,98 €
Vypočítať online
Andrea je učiteľka na prvom stupni. Pracuje rada s deťmi a chodí s nimi často na výlety spojené s turistikou. Aj keď turistika nie je náročná, neraz sa stalo, že podvrtnutý členok jej narobil problémy. Keďže má rodinnú skúsenosť s liečbou rakoviny, poistenie rakoviny bolo podmienkou pri uzatváraní zmluvy životného poistenia.

Andreine rizikové životné poistenie sa skladá z:

Riziko / Poistná suma
Smrť 2 000,00 €
Rakovina 4 000,00 €
Úmrtie následkom úrazu s dvojnásobným plnením 15 000,00 €
Trvalé následky s progresiou 1 000 % 25 000,00 €
Denná dávka liečenia úrazu 10,00 €
Invalidita úrazom v rozsahu nad 40 % 15 000,00 €
Hospitalizácia následkom úrazu 10,00 € / deň
Medicínska asistencia ÁNO
Zľavu za rizikové poistenia 15,00 %, čím ste ročne ušetri 62,32 €
Mesačne celkom 30,99 €
Vypočítať online

Aké sú výhody životného poistenia La Vita?

Celá rodina na 1 zmluve so zľavou 25 % na ďalšie riziká
Celá rodina na 1 zmluve
so zľavou 25 % na ďalšie riziká
Mať celú rodinu (až 6 osôb) na 1 zmluve sa oplatí! Využite až 25 % zľavu na viaceré rizikové poistenia, ako sú poistenie úveru, poistenie trvalých následkov, chirurgických zákrokov, hospitalizácia, sirotský dôchodok a mnohé iné.
Bonusová zľava až do 30 % pre vybrané poistenia
Bonusová zľava až do 30 % pre vybrané poistenia
Získajte bonusovú zľavu na vybrané riziká – trvalé následky úrazu, chirurgický zákrok a závažné ochorenia. Vyžmýkajte zo svojho poistenia maximum.
Výhodné Asistenčné služby PREMIUM
Výhodné Asistenčné služby
PREMIUM
Uzatvorte výhodné Asistenčné služby PREMIUM pre celú rodinu. Môžete tak využiť dovoz a odvoz zo zdravotníckeho zariadenia či kompenzáciu za nadštandardné ubytovanie. Stal sa vám úraz alebo vám vaše ochorenie neumožňuje postarať sa o domácnosť? Zabezpečíme vám venčenie psa, upratovanie, nákup potravín, záhradnícke práce alebo odpratanie snehu.
Krytie adrenalínových aktivít raz ročne zadarmo
Krytie adrenalínových aktivít raz ročne zadarmo
Využite krytie vybraných adrenalínových aktivít raz ročne úplne zadarmo. Zistite, ako si aktivovať Neplánovaný adrenalín cez SMS.

Životné poistenie online do pár minút

Vypočítajte si nezáväzne cenu základného životného poistenia bez posúdenia zdravotného stavu a uzatvorte si ho online

Vypočítať online

.. a to nie je všetko

Aktualizácia zmluvy
Aktualizácia zmluvy
Ak sa vaša životná situácia zmení (napr. oženíte sa, budete potrebovať zabezpečiť úver atď.), poistenie nemusíte rušiť a uzatvárať nové. Aktualizujte si ho po dohode so zástupcom poisťovne.
Verejný prísľub
Verejný prísľub
Neustále prispôsobujeme poistné krytie potrebám nových klientov, pričom pri jeho rozširovaní myslíme aj na tých súčasných. Poistné krytie rozšírime aj Vám a to ZADARMO formou verejného prísľubu.

Chcete byť poistený a investovať?

Spojenie poistnej ochrany a investovania Vás zabezpečí: na dôchodok zabezpečí štart do života Vašim deťom, zabezpečí pozostalýc, zabezpečí dostatok prostriedkov pre prispôsobenie sa novej životnej situácii v prípade úrazu alebo vážnej choroby

Dohodnúť stretnutie

Spoľahnite sa na nás

25 mil. €

sme vyplatili v roku 2023 v rámci poistného plnenia.

Do 3 dní

vám vyplatíme poistné plnenie na účet.

24 / 7

Sme vám k dispozícií, kedykoľvek nás budete potrebovať – 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Online

riešenie poistných udalostí.

Máte otázku? Prezrite si najčastejšie kladené otázky.

Zmenila sa mi životná situácia a chcem na zmluve urobiť zmenu. Musím zmluvu zrušiť a urobiť novú?

Nie, toto určite nie je správny krok. Mohli by ste prísť o veľa výhod. Nanovo by vám totiž plynuli čakacie doby (teda doba, počas ktorej nie ste poistením krytý pre prípad vzniku ochorenia), a zároveň sa bude váš zdravotný stav oceňovať nanovo. Ak ste teda v priebehu času žiaľ ochoreli na nejaké ochorenie, zbytočne by ste mohli mať na novej zmluve toto ochorenie vylúčené.

Preto ak chcete vo svojej zmluve niečo upraviť – nikdy poistenie nerušte a neprerábajte ho na nové!

Pamätajte, uzatvorili ste si moderné životné poistenie, ktoré môžete meniť tak, ako potrebujete. Navyše, vždy si na vašej zmluve môžete poistiť najnovší typ poistenia, ktorý sa práve predáva.

Ako nahlásiť, že sa mi stala poistná udalosť?

Poistnú udalosť môžete nahlásiť pohodlne zo svojej obývačky. Stačí, ak kliknete na našu webovú stránku tu, a vyplníte on-line formulár pre hlásenie poistných udalostí. K formuláru vložíte správy z lekárskeho ošetrenia a odošlete do poisťovne.

Komu je vyplatené poistné plnenie?

Poistné plnenie je vyplatené buď vám, alebo oprávneným osobám. Závisí to od samotného poistenia, z ktorého vzniklo poistné plnenie.

Z poistení, ktoré kryjú smrť (napr. smrť s konštantnou, smrť s klesajúcou poistnou sumou, smrť následkom úrazu) – majú nárok oprávnené osoby.

Z poistení, ktoré:

 • kryjú chorobu (napr. závažné ochorenia, invalidita, hospitalizácia),
 • kryjú úraz (napr. poistenie trvalé následky úrazu, prémiová ochrana)
 • alebo z poistení, ktoré sa vyplácajú formou dávok (napr. liečenie úrazu, hospitalizácia, poistenie pre prípad PN) sa vypláca poistné plnenie priamo vám.
Kto je to oprávnená osoba? Dá sa po zadaní zmeniť?
Oprávnená osoba je osoba, ktorej vznikne nárok na poistné plnenie v prípade, ak zomriete. Oprávnenú osobu môžete zadať vy sám (napríklad deti, partner a pod). Ak ju nezadáte, poistné plnenie vyplatíme podľa ustanovení Občianskeho zákonníka vášmu manželovi/ manželke; ak nie je, tak vašim deťom; ak nie sú, tak vašim rodičom; ak nie sú, tak osobe, ktorá s vami žila v spoločnej domácnosti najmenej rok pred vašou smrťou; a ak nie je, tak vašim dedičom. Oprávnené osoby môžete kedykoľvek v priebehu poistenia zmeniť.
Zmenil som adresu / telefónne číslo / občiansky preukaz. Musím to do poisťovne nahlásiť?
Áno, všetky zmeny je potrebné do poisťovne nahlasovať. Niektoré zmeny môžete urobiť sám, pomocou klientskej zóny. Na niektoré zmeny je potrebná pomoc zástupcu poisťovne.
Musím nahlásiť, ak som zmenil zamestnanie alebo začal pravidelne športovať?
Áno, aj tieto typy informácii je potrebné nahlásiť. Ak by ste totižto pri poistnej udalosti vykonávali iné, rizikovejšie zamestnanie, alebo iný, rizikovejší šport ako ten, ktorý máme evidovaný, môžete prísť o časť poistného plnenia.

Hodnotenia klientov

4,3/5
365 hodnotení
„Som spokojna, dostala som uspokojovu odpoved na moju otazku“
Janka P.
„Nahlásenie a sledovanie poistnej udalosti z pohodlia domova. Rychle reagovamie, vybavenie“
Stanislava O.
„Zrozumiteľný výklad k poisteniu.“
Marcela L.
„rýchle a spoľahlivé riešenie a vybavenie“
Marin B.
„Poistku si platim v nejvyšším rozsahu a nebyla mi schvalena!“
Miroslav M.
„Rýchle vybavenie likvidácie“
Peter B.
„Dlhsie trvanie urazu, a zaplatene tabulkovo“
Pavol K.
„Som veľmi spokojná s vašou ochotou a ľudským prístupom a hlavne viete klientovi poradiť“
Katarina M.
„Dobre poistenie, rýchlosť v plnení poistného.“
Viola V.
„spokojná s plnením poistnej udalosti…doteraz žiaden problém“
Martina B.
„Dobrá a rýchla spolupráca pri plnení poistnej udalosti.“
Peter Š.
Zuzana B.
„Spokojnosť spoľahlivosť ,rychlost“
Peter B.
„promtná a rýchla komunikcia“
Eva S.
„Prémiové poistenie.“
Radoslav D.

Nechajte nám číslo
a my vám zavoláme

Vo formáte +4219xxxxxxxx
Odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov na účely uzatvorenia zmluvy. Viac info nájdete v našej Informácii o spracúvaní osobných údajov.
Načítavanie