Aplikácia Horská záchranná služba

Pre poisťovňu Generali je prevencia, bezpečnosť a ochrana zdravia kľúčová a preto sme v spolupráci s Horskou záchrannou službou v júli 2020 spustili jedinečnú mobilnú aplikáciu Horská záchranná služba, ktorá na horách pomáha turistom aj horským záchranárom.

Učenie pre život

V rámci celosvetovej iniciatívy Skupiny Generali, The Human Safety Net, ktorá je zameraná na  pomoc ľuďom zo znevýhodnených skupín, sme na Slovensku spustili jedinečný program Učenie pre život, ktorí sa venuje cielenému vzdelávaniu detí od 0 do 6 rokov a ich rodičom.

Pomáhame Ukrajine

Osudy ľudí, ktorí priamo čelia vojne, nám nie sú a nemôžu byť ľahostajné. Ako poisťovňa stojíme pri ľuďoch v nepriaznivých životných situáciách a preto sme sa rozhodli pomôcť tým, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine.

Biomedicínske centrum

Podpora prevencie a zdravého životného štýlu je pre Generali dôležitá. Preto od roku 2018 podporujeme prácu vedcov z Biomedicínskeho centra, ktorí sa v rámci výskumov venujú napríklad aj vplyvu pohybu na predchádzanie vzniku mnohých civilizačných ochorení.   

IPčko

Duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické. Preto podporujeme aktivity občianskeho združenia IPčko, ktorého cieľom je rozšíriť povedomie o duševnom zdraví a detabuizovať tému psychických ochorení.

Neziskové organizácie

V poisťovni Generali radi pomáhame tam, kde je to potrebné. Preto sa pravidelne zapájame do viacerých projektov, ktoré slúžia dobrej veci.

Načítavanie