Skupina, ako dlhodobý inštitucionálny investor a správca aktív, má povinnosť riadnej starostlivosti voči zainteresovaným stranám (akcionárom, poistencom a k občianskej spoločnosti, kde pôsobí).

Politika aktívneho zapájania formuluje zásady monitorovania emitentov, do ktorých Spoločnosť investuje, vrátane procesu zapájania a procesu hlasovania. Cieľom Skupiny je v čo najväčšej miere posilniť svoj vplyv v oblasti zapájania pomocou posilnenia internej expertízy v tejto oblasti.

Viac o zásadách zapájania nájdete v tomto dokumente:

Zásady zapájania [ PDF, 477,72 KB ]
Načítavanie