Na slovenskom trhu pôsobíme už viac ako 25 rokov. Sme univerzálnym poisťovateľom poskytujúcim produkty životného aj neživotného poistenia, či už fyzickým alebo právnickým osobám. Našim cieľom je neustále monitorovať požiadavky trhu, prinášať kvalitné a inovatívne produkty a poskytovať svojim klientom prvotriedne služby, tak pri finančnom poradenstve, ako aj v prípade, že nastane poistná udalosť.

Sme silná poisťovňa

Patríme do prvej trojky najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Sme súčasťou talianskej Skupiny Generali, ktorá má silné postavenie v regióne strednej a východnej Európy. Vďaka tomu môžu naši klienti využívať výhody vyplývajúce zo silného medzinárodného zázemia.

Poskytujeme prvotriedne služby a servis

V našej poisťovni sú prvoradé služby pre klienta. Neustále zavádzame najmodernejšie systémy a staviame na profesionalite a odbornosti zamestnancov, aby sme našim klientom mohli poskytnúť maximálny komfort a prvotriedny servis – od kvalitného poistného poradenstva, cez manažment poistky, až po rýchlu likvidáciu poistných udalostí. Prostredníctvom nášho Kontaktného centra sme našim klientom k dispozícii kedykoľvek nás potrebujú. Poradíme, ako postupovať, ak nastane poistná udalosť, prípadne zorganizujeme pomoc a pomôžeme napraviť škody. Ako klientsky orientovaná spoločnosť neustále zavádzame inovatívne riešenia, ktoré uľahčia našim klientom tak bežnú komunikáciu s poisťovňou (elektronická korešpondencia), ako aj hlásenie a sledovanie poistných udalostí pre produkty životného a neživotného poistenia (online hlásenie a sledovanie PU).

Ponúkame kvalitné produkty

Našim cieľom je neustále monitorovať požiadavky trhu a prinášať klientom kvalitné a inovatívne produkty, ktoré sa už pravidelne umiestňujú na popredných miestach v prestížnych súťažiach poisťovní a finančných inštitúcií. Klienti si u nás môžu vybrať zo širokej ponuky kvalitných produktov poistenia vozidiel, majetku, cestovného, životného a úrazového poistenia, ako aj individuálnych poistných riešení pre podnikateľov. Okrem poistenia nás baví pomáhať všade tam, kde ide o dobrú vec. Preto sme už dlhodobo stabilným partnerom kultúrnych podujatí, ako aj športových a charitatívnych projektov na Slovensku.

Základné informácie o poisťovni

Názov:    Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo:      Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO:        54 228 573
DIČ:        4120102096
IČ DPH:  SK7120001724

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B

Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká:

Názov:    Generali Česká pojišťovna, a. s.
Sídlo:      Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO:        452 72 956

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 1464
Člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

Orgány dohľadu:

Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, Česká republika
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika

Načítavanie