Na slovenskom trhu pôsobíme už 20 rokov. Sme univerzálnym poisťovateľom poskytujúcim produkty životného aj neživotného poistenia, či už fyzickým alebo právnickým osobám. Našim cieľom je neustále monitorovať požiadavky trhu, prinášať kvalitné a inovatívne produkty a poskytovať svojim klientom prvotriedne služby, tak pri finančnom poradenstve, ako aj v prípade, že nastane poistná udalosť.

Sme silná poisťovňa

Patríme do prvej trojky najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Sme súčasťou talianskej Skupiny Generali, ktorá má silné postavenie v regióne strednej a východnej Európy. Vďaka tomu môžu naši klienti využívať výhody vyplývajúce zo silného medzinárodného zázemia.

Poskytujeme prvotriedne služby a servis

V našej poisťovni sú prvoradé služby pre klienta. Neustále zavádzame najmodernejšie systémy a staviame na profesionalite a odbornosti zamestnancov, aby sme našim klientom mohli poskytnúť maximálny komfort a prvotriedny servis – od kvalitného poistného poradenstva, cez manažment poistky, až po rýchlu likvidáciu poistných udalostí. Prostredníctvom nášho Kontaktného centra sme našim klientom k dispozícii kedykoľvek nás potrebujú. Poradíme, ako postupovať, ak nastane poistná udalosť, prípadne zorganizujeme pomoc a pomôžeme napraviť škody. Ako klientsky orientovaná spoločnosť neustále zavádzame inovatívne riešenia, ktoré uľahčia našim klientom tak bežnú komunikácia s poisťovňou (elektronická korešpondencia), ako aj hlásenie a sledovanie poistných udalostí pre produkty životného a neživotného poistenia (online hlásenie a sledovanie PU).

Ponúkame kvalitné produkty

Našim cieľom je neustále monitorovať požiadavky trhu a prinášať klientom kvalitné a inovatívne produkty, ktoré sa už pravidelne umiestňujú na popredných miestach v prestížnych súťažiach poisťovní a finančných inštitúcií. Klienti si u nás môžu vybrať zo širokej ponuky kvalitných produktov poistenia vozidiel, majetku, cestovného, životného a úrazového poistenia, ako aj individuálnych poistných riešení pre podnikateľov. Okrem poistenia nás baví pomáhať všade tam, kde ide o dobrú vec. Preto sme už dlhodobo stabilným partnerom kultúrnych podujatí, ako aj športových a charitatívnych projektov na Slovensku.

Základné informácie o poisťovni

Názov:    Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo:      Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO:        54 228 573
DIČ:        4120102096
IČ DPH:  SK7120001724

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B

Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká:

Názov:    Generali Česká pojišťovna, a. s.
Sídlo:      Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO:        452 72 956

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 1464
Člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

Orgány dohľadu:

Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, Česká republika
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika

Načítavanie