Uzatvoriť osobne Mám záujem

Komu je poistenie určené?

Poistenie je určené ľuďom od 55 do 70 rokov.

Hlavné výhody poistenia

 • iba 4 rýchle otázky o vašom zdravotnom stave
 • zabezpečenie pozostalých a pohrebných nákladov až do 4 000 €
 • doživotné krytie pre prípad smrti
 • výhodné krytie úrazov až do 85 rokov
 • EXTRA asistencia – preplatenie nákladov za nadštandardnú izbu, pri chorobe alebo pri úraze pomoc s upratovaním, nákupom, venčením psíka a pod.

Čo ponúka poistenie pre Aktívnych seniorov navyše?

 • vyplatíme až 3-násobnú sumu v prípade úmrtia spôsobeného úrazom
 • preplatíme náklady na rehabilitácie či na výživové doplnky až do 300 € pri úrazoch ošetrených lekárom
 • dostanete až 2-násobnú sumu v prípade hospitalizácie na JIS
 • môžete využiť výhodný investičný účet pre seniorov
 • máte 15 % zľavu na nákup výživových doplnkov

Z čoho sa skladá poistenie?

Doživotné poistenie pre prípad smrti s možnosťou mimoriadnych vkladov

 • doživotná ochrana pre prípad úmrtia
 • až 3-násobná suma v prípade úmrtia úrazom
 • možnosť mimoriadnych vkladov a výberov bez poplatku za výber

Poistenie Trvalých následkov úrazu s plnením až do 5-násobku poistnej sumy

 • finančná injekcia, ak úraz zanechá trvalé poškodenie tela, od menších po vážnejšie úrazy, až do 5-násobku poistnej sumy
 • preplácame aj menšie úrazy s trvalými následkami od 10 % poškodenia tela
 • praktický bonus – príspevok až do 300 € (počas celej poistnej doby) za akékoľvek úrazy ošetrené lekárom – preplácame náklady na nákup výživových doplnkov, ktoré urýchlia hojenie úrazu, prenájom zdravotníckych pomôcok a na rehabilitácie

Poistenie Hospitalizácie následkom úrazu

 • dávka už od 5 € za každý deň strávený v nemocnici
 • aj s bonusom – 2-násobkom dennej dávky v prípade hospitalizácie na JIS

Poistenie Prémiovej ochrany

 • plnenie 5 000 € alebo 10 000 €, ak úraz zanechá trvalé poškodenie tela viac ako 50 %

Poistenie druhého lekárskeho názoru

 • sprostredkujeme vám druhý lekársky názor na ochorenie alebo úraz

Asistenčné služby EXTRA

 • užitočné asistenčné služby v prípade vážnej choroby alebo úrazu – napr. venčenie psa, upratovanie, nákup potravín, záhradnícke práce a pod.
 • „bolestné“ v prípade hospitalizácie v nadštandardnej izbe v nemocnici (aj v prípade, že nemocnica nemala takúto izbu) až do výšky 200 € na 1 poistnú udalosť
Praktický príklad

59-ročný Martin si uzatvorí poistenie pre Aktívnych seniorov. Za poistenie platí 24,94 € mesačne. Poistí si:

 • Doživotné poistenie pre prípad smrti s možnosťou mimoriadnych vkladov – 3 000 €
 • Trvalé následky úrazu pre seniora s progresiou a plnením od 10 % – 15 000 €
 • Prémiová ochrana pre seniora – 10 000 €
 • Hospitalizácia úrazom pre seniora – 15 €
 • Poistenie druhého lekárskeho názoru – áno
 • Asistenčné služby EXTRA – áno

Martin sa ponáhľa. Spadne a poškodí si bedrový kĺb. Musí ísť do nemocnice na operáciu – výmenu kĺbu (tzv. endoprotézu). Vyžiada si nadštandardnú izbu, no nemocnica mu ju neposkytne z kapacitných dôvodov. Na čo všetko má Martin nárok:

 • plnenie z trvalých následkov úrazu vo výške 2 250 €.
  Keďže úraz bol lekársky ošetrený, Martin využije príspevok a dá si preplatiť 100 € – kúpil výživové doplnky na uľahčenie hojenia tohoto zranenia po tomto úraze.

 • plnenie za každý deň hospitalizácie. V nemocnici pobudne pre komplikácie 10 dní.
  Z poistenia Hospitalizácie úrazom dostane kompenzáciu vo výške 135 €.

 • keďže nemocnica nemala nadštandardnú izbu, dostane ďalšie plnenie z Asistenčných služieb EXTRA vo výške 200 €. Okrem toho si z Asistenčných služieb EXTRA vyžiada pomoc – organizáciu nákupu, upratanie bytu, a dvakrát využije aj venčenie psíka, s ktorým pôjdu na dlhú prechádzku.

Darček k tomu!

 • Výhodná 15 % zľava na nákup výživových doplnkov v e-shope www.gsklub.sk

Nechajte nám svoje číslo a my vám zavoláme

Odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov pre účely uzatvorenia zmluvy. Viac info nájdete v našej Informácii o spracúvaní osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, IČO: 35 709 332, (ďalej aj ako „Generali Poisťovňa“), spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb Generali Poisťovne a poskytovania informácií o aktivitách Generali Poisťovne, a to počas trvania zmluvného vzťahu s Generali Poisťovňou a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s Generali Poisťovňou. V prípade ak poskytnem osobné údaje Generali Poisťovni, ale s Generali Poisťovňou mi nevznikne žiadny zmluvný vzťah (napr. v prípade vypracovania návrhu poistnej zmluvy alebo účasti v súťaži), platí tento súhlas po dobu 3 rokov od jeho udelenia.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla Generali Poisťovne alebo odvolania prostredníctvom webového sídla Generali Poisťovne. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, sú uvedené na webovom sídle Generali Poisťovne: www.generali.sk a na pobočkách Generali Poisťovne.

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie