Predmet poistenia:

 • Stroje a strojné zariadenia
  • Mobilné
  • Stacionárne
 • Elektronické zariadenia
  • Mobilná
  • Stacionárna

Riziká:

Ide o tzv. All risks poistenie, teda poistenie proti všetkým rizikám.

Doplnkové pripoistenia:

 • živelné riziká
 • zohľadnenie opotrebenia pri previnutí elektrických strojov
 • zníženie za opravy spaľovacích motorov
 • Krádež
 • Vniknutie predmetu do špeciálneho poľnohospodárskeho stroja
 • Náklady za prácu nadčas
 • Náklady za expresné príplatky

Ako doplnok je možné poistiť aj prerušenie prevádzky ako dôsledok strojnej škody

Načítavanie