Kto sme?

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Dátum založenia: 02. 06. 2004
Základné imanie: 10 090 976 EUR
Depozitár: UniCredit Bank, a.s.
Počet sporiteľov k 31. 12. 2023: 365 101

Ako funguje II. dôchodkový pilier?

Tí, ktorí sú zapojení len do 1. piliera platia na starobné poistenie (ide o súčasť dôchodkového poistenia) poistné Sociálnej poisťovni vo výške 18 %.

V prípade zapojenia sa do II. piliera budú odvody vyzerať nasledovne:

 • Sociálna poisťovňa: 14,00 %
 • DSS: 4,00 %

Výhody zapojenia sa do II. dôchodkového piliera

 • Úspory sú vlastným majetkom sporiteľa – evidované na osobnom dôchodkovom účte
 • Úspory sa počas fázy sporenia a aj počas prvých 7 rokov výplaty doživotného dôchodku môžu dediť – táto možnosť nie je v 1. pilieri
 • DSS peniaze sporiteľov investuje – aby bol dôchodok čo najvyšší
 • Možnosť voľby investičnej stratégie, možnosť sporenia v garantovanom dôchodkovom fonde
 • Peniaze sú v bezpečí – na činnosť VÚB Generali d.s.s, a.s. dohliada Národná banka Slovenska a Depozitár
 • Možnosť platiť dobrovoľné príspevky

Prečo práve my?

 • Kvalitné riadenie a správa – zvyšujeme svoj trhový podiel
 • Výborné výsledky dôchodkových fondov
 • Široká poradenská sieť – zmeny možno realizovať na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky a poisťovne Generali
 • Plnohodnotná mobilná aplikácia

Ako sa stanete našim klientom?

Ak nie ste v II. pilieriAk ste v II. pilieri
– mám do 40 rokov (v súčasnej dobe môže do II. vstúpiť osoba, ktorej vzniklo v minulosti aspoň raz dôchodkové poistenie)– uzatvorím prestupnú zmluvu
– uzatvorím zmluvu
– po doručení zmluvy a akceptovaní Sociálnou poisťovňou mi domov alebo elektronicky e-mailom príde uvítací list– po doručení zmluvy a akceptovaní Sociálnou poisťovňou mi domov alebo elektronicky e-mailom príde uvítací list

Radi vám zodpovieme na všetky vaše otázky na infolinke 0850 111 110 v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 16.00 h.

Načítavanie