Teraz v akciovej ponuke!

 • Pre majiteľov nových áut do 3,5 t poistenie finančnej straty (GAP) na 2 roky ZADARMO.
 • Pre majiteľov jazdených áut náhradné vozidlo v prípade potreby na 3 dni ZADARMO.

Komu je poistenie určené?

Havarijné poistenie AUTOMAX je určené majiteľom nových a jazdených vozidiel do 3,5 t vrátane, ako aj ostatných vozidiel nad 3,5 t, ktorých vek pri vstupe do poistenia je 0 až 15 rokov.

Aké je územné krytie havarijného poistenia Automax?

Havarijné poistenie auta platí na geografické územie Európy a na celé územie Turecka.

Prečo práve naše poistenie?

 • Poistné vám stanovíme na mieru (výhodnejšia cena), zohľadníme vek klienta, región a ďalšie parametre;
 • ak jazdíte bez nehôd, môžete počas trvania poistenia získať bonus až do výšky 50 %;
 • ponúkame široký výber doplnkových poistení;
 • pri ročnej platbe poistného získate zľavu 5 %;
 • vyberáte si z viacerých typov spoluúčasti;
 • poistnú zmluvu môžete uzatvoriť aj na diaľku, bez potreby podpisovať ju;
 • praktické asistenčné služby na pomoc na cestách doma aj v zahraničí dostanete celkom ZADARMO.

Aké balíky poistného krytia si môžete vybrať?

Optimálnu ochranu pre vás a vaše auto si nastavíte sami podľa svojich predstáv a zaplatíte len za to, čo naozaj potrebujete!

Vybrať si môžete až zo štyroch balíkov poistného krytia:

 • BASIC – havária;
 • PLUS – havária + živel a vandalizmus;
 • KOMFORT – havária + živel a vandalizmus + krádež
 • EXTRA – havária + živel a vandalizmus + krádež + poistenie finančnej straty (GAP)

Dopoistite si aj ďalšie riziká

Na komplexnú ochranu podľa vašich predstáv si môžete výhodne dopoistiť ďalšie riziká.

Sklá na vozidle

Predmetom poistenia je zasklenie vozidla.

Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti a poistné plnenie nemá vplyv na výšku bonusu na nasledujúce poistné obdobie. Maximálny limit poistného plnenia je stanovený na 2 000 €.

Úraz dopravovaných osôb

Poistenie kryje riziko smrti, trvalých následkov a dávok nevyhnutného liečenia následkov spôsobených úrazom všetkých dopravovaných osôb. Základné poistné sumy sú stanovené:

 • pre smrť úrazom na 3 500 €;
 • pre trvalé následky spôsobené úrazom na 7 000 €;
 • pre dávky nevyhnutného liečenia spôsobených úrazom na 700 €.

Je možné dojednať až 4-násobok poistných súm!

Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

Batožina a veci osobnej potreby

Poistenie kryje poškodenie, zničenie alebo zmocnenie v súvislosti s dopravnou nehodou, so živelnou udalosťou alebo so zmocnením sa batožiny a vecí osobnej potreby.

 • pri poistení je možnosť voľby poistnej sumy;
 • spoluúčasť je stanovená na 5 % poistného plnenia, min. vo výške 30
Poistenie finančnej straty (GAP)

Poistenie finančnej straty (GAP) kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla v čase vzniku poistenia a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti.

 • poistenie je určené len pre nové vozidlá do 3,5 t;
 • poistná suma je obstarávacia cena vozidla;
 • poistenie možno dojednať s náhradou alebo bez náhrady spoluúčasti;
 • poistenie sa uzatvára na 1 až 5 rokov.
 • limit poistneho plnenia max. 30 000€
Náhradné vozidlo

Predmetom poistenia je náhrada nákladov účelne vynaložených poisteným na nájomné za náhradné motorové vozidlo.

Maximálny limit poistného plnenia je stanovený na 2 000 €.

Činnosť vozidla ako pracovného stroja

Predmetom poistenia sú škody, ktoré vznikli pri činnosti vozidla ako pracovného stroja.

Spoluúčasť je stanovená na 10 % poistného plnenia, min. vo výške 330 €.

Nadštandardná výbava

Poistenie kryje výbavu vozidla, ktorou je vozidlo vybavené nad rámec štandardnej výbavy.

Spoluúčasť je stanovená na 1 % poistného plnenia, min. vo výške 33 €.

Asistenčné služby PREMIUM

Rozšírené krytie asistenčných služieb, ktoré možno dojednať iba na vozidlá do 3,5 t vrátane.

Elektrobalík

Pre majiteľov eletromobilov a plug-in hybridov do 3,5 t:

 • krytie elektrobatérie v novej hodnote do limitu 20 000 EUR pri škodách z bežných rizík havarijného poistenia a  taktiež škody spôsobené skratom.
 • krytie nabíjacej stanice (tzn. wallboxu) z príčin vandalizmus, skrat či prepätie do limitu 2000 EUR,
 • krytie nabíjacích káblov taktiež z príčin skrat, prepätie resp. pri chybách plynúcich z nesprávneho nabíjania do limitu 700 EUR.
 • hranicu totálnej škody posunutá na 100% všeobecnej hodnoty vozidla.

Náš tip – Asistenčné služby zadarmo!

Čo robiť po nehode?

Praktické asistenčné služby vám zabezpečia asistenciu v nepredvídateľných situáciách a poskytnú pomoc pri poistnej udalosti. Sú vám k dispozícii 24 hodín, denne 7 dní v týždni a navyše ich od nás dostanete k poisteniu auta ZADARMO.

 • volania zo Slovenska: 0800 121 122;
 • volania zo zahraničia: +421 2 58 57 22 66.

Prehľad rozsahu, podmienok a limitov plnenia asistenčných služieb KASKO KLASIK

Prehľad rozsahu, podmienok a limitov plnenia asistenčných služieb KASKO PREMIUM

Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné poistné podmienky [ PDF, 890,18 KB ] Informačný dokument o produkte [ PDF, 152,07 KB ] Oceňovacie tabuľky [ PDF, 675,07 KB ] Poistné podmienky pre asistenčné služby KASKO KLASIK 2021 [ PDF, 720,11 KB ] Poistné podmienky pre asistenčné služby KASKO PREMIUM 2021 [ PDF, 715,98 KB ] Verejný prísľub [ PDF, 110,54 KB ]
Načítavanie