Komu je poistenie určené

DOMino Extra je správna voľba pre tých, ktorí chcú mať o svoj domov dobre postarané. Vaša nehnuteľnosť a domácnosť je automaticky chránená pre prípad škôd spôsobených krádežou, požiarom, povodňou, krupobitím, vandalizmom a pre prípad mnohých ďalších rizík. Zároveň si môžete k poisteniu nehnuteľnosti a k poisteniu domácnosti vybrať ďalšie voliteľné pripoistenia, ktoré si vyskladáte podľa seba.

Prečo práve naše poistenie

 • súbor vedľajších stavieb automaticky dojednaný s limitom poistného plnenia 15 % z poistnej sumy nehnuteľnosti;
 • v jednej zmluve aj s cestovným poistením a s mikroúrazovým poistením;
 • iba u nás Smart poistenie smartfónov, mobilných telefónov atď.;
 • praktické asistenčné služby Štandard zadarmo.

Atraktívny zľavový systém

 • obchodná zľava 20 %;
 • zľava za počet pripoistení až do výšky 20 %;
 • zľava za výšku ročného poistného;
 • zľava za vyššiu spoluúčasť;
 • 1/12 ročného poistného zadarmo, ak máte u nás uzatvorenú akúkoľvek inú dlhodobú poistnú zmluvu.

Základ poistenia majetku

 • nehnuteľnosť (byt, rodinný dom, rekreačná budova)
 • domácnosť (trvale obývaná, rekreačná)

Nehnuteľnosť aj domácnosť sú kryté pre prípad týchto rizík, napríklad:

Voliteľné pripoistenia – spoločné pre nehnuteľnosť a domácnosť

Cestovné poistenie

CESTOVNÉ POISTENIE KLASIK

 • Cestovné poistenie Klasik kryje liečebné náklady poistených osôb a asistenčné služby.

CESTOVNÉ POISTENIE PLUS

 • Cestovné poistenie Plus kryje liečebné náklady poistených osôb, pátranie a záchranu, zodpovednosť za škodu, úraz a asistenčné služby.
Mikroúrazové poistenie
 • Poistenie uzatvoríte bez skúmania zdravotného stavu.
 • Pre osoby do 17 rokov sa dojednáva zadarmo.
 • Poistenie kryje smrť úrazom, trvalé následky úrazu a hospitalizáciu v dôsledku úrazu.
Asistenčná služba ŠTANDARD

Nepretržitá pomoc v neočakávaných situáciách, ktorú od nás dostanete zadarmo:

 • Poskytne informácie a rady, ako postupovať v prípade poistnej udalosti, a oznámi ju za vás do poisťovne.
 • Zabezpečí a uhradí odomknutie dverí, prípadne výmenu zámky do limitu 75 €.
 • Zorganizuje a uhradí technickú pohotovostnú službu (inštalatér, plynár, kúrenár, zámočník, elektrikár, sklenár, pokrývač) do limitu 100 €.
 • Pri neobývateľnej domácnosti zabezpečí a uhradí krátkodobé náhradné ubytovanie do 48 hodín do limitu 1 000 €, prevoz zariadenia domácnosti do limitu 335 €, uskladnenie zariadenia domácnosti do limitu 170 €, ochranu nezabezpečenej domácnosti na 72 hodín do limitu 1 000 €, prepravu poisteného k určenej osobe do limitu 170 €.
 • Zorganizuje remeselníkov potrebných na odstránenie následkov poruchy.
Asistenčná služba PREMIUM

Okrem celého rozsahu asistenčnej služby Štandard vám za výhodnú cenu poskytne tieto služby:

 • Poradenstvo architekta a záhradníka;
 • Zdravotnú asistenciu;
 • IT asistenciu;
 • Službu lekára na telefóne;
 • Predĺženú záruku na spotrebiče.
Asistenčná služba PRÁVNA OCHRANA

Poskytuje telefonickú službu všeobecných právnych informácií a právnu asistenčnú službu.

Okrasná záhrada

Kryje škody na živých plotoch, okrasných rastlinách, skalkách, kaskádach, solitérnych kameňoch, trávnikoch, na záhradnej architektúre a technike, na záhradnom nábytku a trampolínach, na vírivých a masážnych vaniach vrátane príslušenstva.

Náhrobný pomník

Poistenie chráni pevné súčasti hrobu, hrobky, krypty alebo urny (môžu sa nachádzať aj na inom mieste poistenia ako poistená nehnuteľnosť/domácnosť) pre prípad živlu, vandalizmu a krádeže.

Domáce zviera

Poistenie kryje náklady na veterinárnu liečbu domáceho miláčika (psa) pre prípad choroby alebo úrazu.

Povodeň a záplava na 100 % poistnej zmluvy

Kryje navýšenie limitu poistného plnenia pre riziko povodeň a záplava do 100 % poistnej sumy nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.

Zodpovednosť za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje škody v rámci bežného občianskeho života a/alebo v súvislosti s vlastníctvom, nájmom, držbou alebo so správou nehnuteľnosti.

Voliteľné pripoistenia – nehnuteľnosť

Živel PLUS (NEHNUTEĽNOSŤ)
 • V rámci poistenia sú kryté škody, ktoré vzniknú na poistenej nehnuteľnosti vniknutím atmosférických zrážok do poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby, vetrom so silou minimálne 60 km/h.
 • Kryje tiež zamrznutie vody v meračoch určených na meranie prietoku vody (vodomery) – námraza na meračoch, ako aj vyhľadanie príčiny vzniku škody a uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu pri škodách spôsobených vodou z vodovodných zariadení.
 • Rovnako kryje škody spôsobené vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí a z kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd.
Elektro (NEHNUTEĽNOSŤ)

Poistenie kryje škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené:

 • nepredvídateľným výpadkom elektrickej energie;
 • skratom.
Stavba

Poistenie kryje škody vzniknuté na stavebnom materiáli, náradí a na mechanizmoch v dôsledku vandalizmu, živlu či odcudzením.

Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti kryje škody, ktoré vzniknú v súvislosti s vlastníctvom, nájmom, držbou alebo so správou nehnuteľnosti.

Voliteľné pripoistenia – Domácnosť

Smart poistenie

Kryje škody na  Smart zariadeniach (napr. smartfón, mobilný telefón, notebook, tablet, čítačka kníh, modem, router, GPS), k poškodeniu ktorých došlo v dôsledku pádu, neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, nárazom, mechanickým poškodením alebo vplyvom vody, vlhkosti, tekutiny.

Živel PLUS (DOMÁCNOSŤ)

Kryje škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok do poistenej domácnosti, vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí a z kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd.

Elektro (DOMÁCNOSŤ)

Pripoistenie kryje škody na tovare nachádzajúcom sa v chladničkách a v mrazničkách, ku ktorým dôjde pri poruche chladiacich zariadení, škody spôsobené skratom motora v elektrospotrebičoch používaných v poistenej domácnosti. Poistenie kryje aj škody na elektrospotrebičoch z titulu záruky v období jedného roka po ukončení zákonom stanovenej záručnej lehoty (poistenie predĺženej záruky).

Autopríslušenstvo

Kryje škody na príslušenstve automobilov, prívesov, motocyklov a mopedov, ktoré sú uskladnené v mieste poistenia a zároveň nie sú pevne spojené s motorovým vozidlom, s prívesom, s motocyklom alebo s mopedom (napr. pneumatiky, disky, strešné nosiče, autosedačky, stojany, úložné boxy).

Podnikatelia

Poistenie chráni súbor hnuteľných vecí využívaných na podnikanie v poistenej domácnosti, pričom veľkosť podlahovej plochy nehnuteľnosti využívanej na podnikanie nesmie prekročiť 25 % z celkovej podlahovej plochy danej nehnuteľnosti.

Zodpovednosť za škodu z občianskeho života

Poistenie zodpovednosti za škodu z občianskeho života kryje škody, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší či domáci miláčikovia na veciach, majetku alebo na zdraví iných.

Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre fyzické osoby 2016 VPPMFO 2016 [ PDF, 400,85 KB ] Rozsah poistenia DOMino Extra [ PDF, 2,04 MB ] Rozsah a podmienky pripoistení DOMino Extra [ PDF, 2,38 MB ]

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie