Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, je súčasťou Skupiny Generali, ktorá je jedným z najväčších svetových poskytovateľov poistenia a správy aktív. Začiatky Skupiny Generali siahajú do roku 1831, kedy bola v talianskom Terste založená spoločnosť Assicurazioni Generali. Vďaka svojim vyše 190-ročným skúsenostiam v oblasti poisťovníctva je dnes jednou z najvýznamnejších spoločností na globálnom poistnom a finančnom trhu.

Pôsobí v 50 krajinách sveta a v roku 2021 dosiahla celkové príjmy z poistného vo výške 75,8 miliardy eur. S viac ako 75 000 zamestnancami, ktorí sa starajú o 67 miliónov klientov, má Skupina vedúce postavenie v Európe a rastúcu prítomnosť v Ázii a Latinskej Amerike. V Rakúsku a v strednej a východnej Európe pôsobí Skupina prostredníctvom regionálnej kancelárie (v Prahe) celkovo v 12 krajinách, kde je skupina nesporným lídrom z hľadiska kombinovaného ukazovateľa ziskovosti, ktorý patrí k najlepším v sektore.

Základom stratégie Generali je jej prísľub byť celoživotným partnerom svojich klientov, ktorý dosahuje prostredníctvom inovatívnych produktov a riešení presne na mieru. Skupina plne začlenila udržateľnosť do všetkých strategických rozhodnutí s cieľom vytvárať hodnotu pre všetky zainteresované strany a zároveň budovať dlhodobo udržateľnú spoločnosť. Skupina je dlhodobo zaraďovaná medzi top 100 spoločností v rámci prestížneho Dow Jones Sustainbility Index.

Načítavanie