• Plán spätného odkúpenia akcií bude predstavený na valnom zhromaždení v apríli a začne sa realizovať v roku 2024 po získaní všetkých potrebných súhlasov.
  • Segment životného poistenia má silný rastový potenciál s vysokými ziskami a rastúcim záujmom klientov.
  • Liberty Seguros plánuje rozšíriť svoje aktivity v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu v Španielsku a Portugalsku, pričom využije silné zázemie skupiny Generali a zároveň vstúpi na lukratívny írsky trh.
  • Skupina Generali potvrdila zdravú výkonnosť, tvorbu peňažných tokov a silnú pozíciu podľa smernice Solvency 2.

Skupina Generali potvrdila, že úspešne napĺňa svoj strategický plán „Lifetime Partner 24: Na ceste k rastu“ a je na dobrej ceste k dosiahnutiu všetkých kľúčových finančných cieľov.

Generálny riaditeľ skupiny Philippe Donnet v tejto súvislosti uviedol: „Od spustenia nášho strategického plánu „Lifetime Partner 24: Na ceste k rastu“ pokračuje Generali v ziskovom trende a vytvára hodnotu pre všetky zainteresované strany. Nedávne akvizície ešte viac posilnili pozíciu Generali ako poprednej európskej poisťovne a rozšírili naše globálne aktivity v oblasti správy aktív. Okrem dobrých finančných výsledkov sme sa aj naďalej zameriavali na budovanie celoživotného partnerstva s našimi klientmi a úspešne sme pokračovali v našej ceste dlhodobej udržateľnosti. V dôsledku našej dôvery v dokončenie nášho plánu, ako aj v hotovostnú a kapitálovú pozíciu skupiny, navrhneme na najbližšom valnom zhromaždení v apríli spätný odkup akcií v hodnote 500 miliónov eur, čím potvrdíme naše zameranie na odmeňovanie akcionárov.“

Dôraz na životné poistenie

Životné a úrazové poistenie sa stalo hlavným prispievateľom k ziskovosti skupiny a v roku 2022 predstavovalo 22 % hrubého predpísaného poistného. Generali očakáva ďalší rast v tejto oblasti vďaka významnému postaveniu skupiny na európskom trhu a okrem iného aj vďaka silnej distribučnej sieti.

Úspešné akvizície

Generali oznámila akvizíciu spoločnosti Liberty Seguros v júni 2023. Táto transakcia významne posilňuje pozíciu skupiny na trhu v Španielsku a Portugalsku a dopĺňa existujúce operácie Generali na Pyrenejskom polostrove z hľadiska ponuky produktov a distribučnej stratégie. Akvizíciou získava Generali prítomnosť aj na ziskovom trhu majetkového poistenia v Írsku. Očakáva sa, že po repatriácii prebytočného kapitálu bude Liberty Seguros do roku 2029 prispievať k zisku skupiny pred zdanením sumou viac ako 250 miliónov eur ročne.

Prevzatie amerického správcu aktív Conning, ktoré bolo oznámené v júli 2023, urýchli realizáciu strategického plánu skupiny v oblasti správy aktív a umožní jej vstúpiť na americký trh. Spoločnosť Conning sa vďaka spoločnej DNA v oblasti poisťovníctva a špecializovaným investičným schopnostiam výrazne kultúrne zhoduje so spoločnosťou Generali. Dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou Cathay Life poskytuje stabilitu pre aktíva v správe spoločnosti Conning a ponúka príležitosti na rozvoj podnikania v Ázii. Skupina očakáva, že v priebehu piatich rokov dosiahne ročné synergie z transakcie vo výške 70 až 80 miliónov eur.

Spätný odkup v hodnote pol miliardy

Skupina plní svoje ciele v oblasti zadlženosti a tvorby čistých peňažných tokov. Citlivosť skupiny na trhové faktory podľa smernice Solvency 2 sa výrazne znížila. V dôsledku toho bol revidovaný rámec rizikového apetítu skupiny znížením hornej hranice cieľového rozpätia z 240 % na 230 %.  Skupina Generali tiež profituje z prechodu na nové účtovné štandardy a jej činnosť v oblasti životného poistenia vykazuje stabilný rast. Vďaka posilneniu sadzieb a technickým opatreniam realizovaným v rokoch 2022 a 2023, ktoré budú pokračovať aj v roku 2024, sa očakáva, že kombinovaný ukazovateľ zostane v roku 2024 pod úrovňou 96 %.

Vzhľadom na všetky tieto úspechy sa poisťovňa Generali rozhodla predložiť na nadchádzajúcom valnom zhromaždení v apríli návrh na spustenie plánu spätného odkúpenia akcií v hodnote 500 miliónov eur v priebehu roka 2024, a to pod podmienkou získania všetkých príslušných súhlasov. Spoločnosť Generali tak dáva jasne najavo svoj dôraz na odmeňovanie akcionárov a svoju dôveru vo svoju hotovostnú a kapitálovú pozíciu.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie