Verejný prísľub

Verejný prísľub je naším záväzkom voči klientom, ktorí majú u nás uzatvorené poistenie už dlhšiu dobu.

Za ten čas sa svet, trh aj požiadavky na poistenie zmenili a my si uvedomujeme, že naši klienti potrebujú ochranu aj v situáciách, pri ktorých pred pár rokmi nebola potrebná. Pozrite si výhody, ktoré poskytujeme automaticky a zadarmo na vybrané produkty životného poistenia.

Poistné plnenie aj v prípadoch, ktoré vaša poistná zmluva pôvodne nekryla.

 • v súvislosti s terorizmom,
 • pri práci člena záchranného tímu, policajnej či vojenskej jednotky.
  Platí pre všetky riziká
 • mikrospánku,
 • nevoľnosti,
 • precenenia vlastných síl,
 • nedbanlivosti.
  Platí pre vybrané riziká
 • duševná choroba,
 • porucha správania.
  Platí pre riziko Invalidita nad 70 % (s jednorazovou výplatou aj s výplatou dôchodku) a HYPO poistenie  nad 70 %.

Ak je príčinou smrti:

 • jadrové žiarenie,
 • manipulácia so zbraňami či výbušninami,
 • vybraná riziková pracovná či športová činnosť,
 • letecký dopravný prostriedok.
  Platí pre riziko Smrť (s klesajúcou/konštantnou poistnou sumou, Investičné životné poistenie).

Neplánovaný adrenalín:

 • krytie vybraných adrenalínových aktivít ako napríklad bungee jumping, rafting, lietanie bezmotorovými lietadlami a podobne, raz za poistný rok na 21 dní ZADARMO,
 • aktivácia jednoducho cez SMS,
 • vybrané adrenalínové aktivity.

Platí pre vybrané riziká

 • smrť následkom úrazu,
 • smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode,
 • trvalé následky úrazu,
 • hospitalizácia následkom úrazu,
 • invalidita následkom úrazu,
 • prémiová ochrana,
 • invalidita (s výplatou poistnej sumy, s výplatou dôchodku),
 • chirurgický zákrok,
 • hospotalizácia.

A ďalšie vylepšenia:

 • vylepšené a aktualizované definície až 22 ochorení, ktoré platia pre poistenie závažných ochorení,
 • rozšírenie definície čistého príjmu pri práceneschopnosti (PN) – za čistý príjem považujeme aj 30 % príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti,
 • pri hospitalizácii súvisiacej s pôrodom a tehotenstvom denná dávka bez časového obmedzenia.
 • Územná platnosť svet aj na poisteniach:
  – hospitalizácia,
  – hospitalizácia následkom úrazu.

Informácie na našom webe sú určené najmä pre lepšie pochopenie našej vylepšenej ponuky, podrobné informácie nájdete priamo vo verejnom prísľube.

Verejný prísľub [ PDF, 1,24 MB ] Zoznam skratiek rizík [ PDF, 130,94 KB ]

Aktualizácia na maximum

Pokiaľ máte záujem o skutočne najvyššiu ochranu, akú vám môžeme poskytnúť, máme pre vás niekoľko ďalších výhod.

Poraďte sa so svojím obchodníkom o ďalších možnostiach ochrany seba aj svojej rodiny. Vyššiu ochranu si môžete zabezpečiť pri vybraných produktoch jednoduchou aktualizáciou bez nutnosti uzatvárať novú poistnú zmluvu.

Poistné plnenie aj pri duševných chorobách a poruchách správania

Duševné choroby a poruchy správania sú jednou z 3 najčastejších príčin vzniku invalidity, preto sme naše poistenie prispôsobili súčasnej dobe a poistné plnenie vyplatíme aj pri duševnej chorobe a poruchách správania

Platí pre: Invalidita nad 40 % (s jednorazovou výplatou aj s výplatou dôchodku), oslobodenie od platenia (priamej investície, resp. poistného) v prípade invalidity

Viac ochorení, pri ktorých vás podržíme

Poistné krytie sme rozšírili aj na ochorenia

 • Rakovina in-situ
 • Angioplastika
 • Netransmrálny non-q-infarkt

Poistenie s viacnásobným plnením až do 360 % dohodnutej poistnej sumy
Platí pre : závažné ochorenia

PN počas tehotenstva už nie je finančný problém

Aktualizáciou poistenia sú naše klientky chránené aj v prípade práceneschopnosti počas tehotenstva
Platí pre: Denná dávka pri práceneschopnosti

Možnosť vyššieho plnenia v prípade trvalých následkov úrazu

Vyššie plnenie v dôsledku lepšieho priebehu progresie.

Čo to reálne znamená?

Napríklad: Pri telesnom poškodení 30 % a pri poistnej sume 10 000 € by ste vo vašom pôvodnom poistení dostali 3 000 €. Po zaktualizovaní na najnovšiu verziu by to bolo až 6 000 €.
Platí pre Trvalé následky úrazu

Načítavanie