Rýchlosť

Všetky potrebné úkony po nahlásení vzniku poistnej udalosti vyriešite na jednom mieste – v zmluvnom servise

Obhliadka

Termín vykonania obhliadky vozidla a následnej opravy si s vami dohodne priamo vybraný zmluvný servis Generali.

Jednoduchý spôsob riešenia poistnej udalosti

Jednoduchý spôsob riešenia poistnej udalosti na vašom motorovom vozidle, pri ktorom ušetríte čas, využijete výhody poskytnuté našim zmluvným servisom ( napr. odťah vozidla, náhradné vozidlo, odvoz klienta,…)

Komunikácia

Ohľadom postupu riešenia poistnej udalosti prebieha medzi vami a zmluvným servisom.

Krycí list pri poistnej udalosti

Platbu je možné realizovať prostredníctvom krycieho listu, poisťovňa pošle poistné plnenie priamo na číslo účtu zmluvného servisu. V prípade havarijného poistenia platíte len spoluúčasť (ak nie ste platca DPH).

Načítavanie