Havarijné poistenie plavidiel

  • strata hmotnej dispozície;
  • poškodenie predmetu poistenia aj s príslušenstvom v dôsledku plavebnej nehody

Zodpovednosť za škodu

  • škoda na živote, zdraví a na veciach spôsobená tretej osobe prevádzkou plavidla.
Načítavanie