Hlavné poistenia

  • smrť následkom úrazu;
  • trvalé následky úrazu.

Doplnkové poistenia

  • denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu;
  • denná dávka pri hospitalizácii v dôsledku úrazu;
  • poistenie zlomenín – určené iba žiakom, resp. deťom a poskytuje sa úplne zadarmo.

Prečo práve naše poistenie

  • výšku a rozsah poistnej ochrany si škola stanovuje podľa svojich potrieb;
  • poistenie sa vzťahuje tiež na obdobie školských prázdnin, preto si žiaci a zamestnanci školy môžu bezstarostne užívať výlety a rôzne aktivity aj počas prázdnin;
  • aj pre školy so zvýšenou športovou činnosťou a pre školy s odbornou praxou;
  • v rámci doplnkových poistení ponúkame poistenie zlomenín pre žiakov úplne zadarmo.
Načítavanie