V poisťovni Generali radi pomáhame tam, kde je to potrebné. Preto sa stalo už tradíciou zapájanie do projektov, ktoré pomáhajú dobrej veci v rôznych oblastiach:

 • Projekt Naše mesto, v rámci ktorého sme pomohli oživiť Horáreň v Horskom Parku v Bratislave, zveľadili vonkajšie priestory domova sociálnych služieb Rosa na Patrónke, ale aj vyčistili v Trnave areál detského domova, ktorý bol už roky zanedbávaný.
 • Pomáhanie máme v Generali v krvi. Preto sa 3x ročne poisťovňa premení na dočasnú transfúznu stanicu a zamestnanci darujú krv v projekte Kvapka krvi.
 • Charitatívna aktivita Deň narcisov spája zamestnancov Generali už niekoľko rokov po sebe a pomáhajú tak spoločne ľudom s onkologickými ochoreniami.
 • So spoločnosťou Siemens každoročne pred Vianocami pripravuje akciu Stromček prianí, počas ktorej zamestnanci oboch spoločností plnia vianočné priania detí z detských domov ako aj rôznych krízových centier v rámci celého Slovenska.
 • Na konci roka sa každoročne zapája do celosvetovej iniciatívy Skupiny Generali, ktorej ideou je venovať financie pôvodne určené na koncoročné aktivity, rôznym neziskovým organizáciám.
 • Taktiež každoročne využíva možnosť poukázať 2% dane z príjmov a tak podporuje neziskové organizácie, občianske združenia ale aj konkrétnych jednotlivcov.

Okrem toho sme podporili nasledovné charitatívne organizácie:

 • Dobrý anjel
 • Plamienok
 • Červený nos
 • Človek v ohrození
 • Fórum pre pomoc starším
Načítavanie