V poisťovni Generali radi pomáhame tam, kde je to potrebné. Preto sa stalo už tradíciou zapájanie do projektov, ktoré pomáhajú dobrej veci v rôznych oblastiach:

 • Projekt Naše mesto, v rámci ktorého sme pomohli oživiť Horáreň v Horskom Parku v Bratislave, zveľadili vonkajšie priestory domova sociálnych služieb Rosa na Patrónke, ale aj vyčistili v Trnave areál detského domova, ktorý bol už roky zanedbávaný.
 • Pomáhanie máme v Generali v krvi. Preto sa 3x ročne poisťovňa premení na dočasnú transfúznu stanicu a zamestnanci darujú krv v projekte Kvapka krvi.
 • Charitatívna aktivita Deň narcisov spája zamestnancov Generali už niekoľko rokov po sebe a pomáhajú tak spoločne ľudom s onkologickými ochoreniami.
 • So spoločnosťou Siemens každoročne pred Vianocami pripravuje akciu Stromček prianí, počas ktorej zamestnanci oboch spoločností plnia vianočné priania detí z detských domov ako aj rôznych krízových centier v rámci celého Slovenska.
 • Na konci roka sa každoročne zapája do celosvetovej iniciatívy Skupiny Generali, ktorej ideou je venovať financie pôvodne určené na koncoročné aktivity, rôznym neziskovým organizáciám.

Okrem toho sme podporili:

 • Nezisková organizácia Plamienok, ktorá sa zameriava na pomoc deťom s nevyliečiteľnými chorobami.
 • Nezisková organizácia Dobrý anjel, ktorá pomáhadeťom a rodinám s ťažkou zdravotnou diagnózou.
 • Nezisková organizácia Človek v ohrození pomáha ľuďom, ktorí z rôznych príčin stratili bezpečie, dôstojnosť alebo slobodu.
 • Občianske združenie Červený nos, ktoré prináša úsmev na tvár detí v nemocniciach.
 • Občianske združenie Brána do života pomáha deťom a dospievajúcim bez rodiny.
 • Organizácia muskulárnych distrofikov sa venuje ľuďom s touto diagnózou.
 • DSS Rosa pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím.
 • Občianske združenie Pes v núdzi sa stará o opustené a týrané zvieratá.
 • Nezisková organizácia Vagus pomáha ľuďom bez domova.
 • Nadácia Socia sa venuje prevencii chorôb seniorov.
Načítavanie