Nákupná politika je pre nás dôležitým východiskovým bodom, aby sme mohli pozitívne prispieť:

  1. Naše nákupné rozhodnutia sa riadia našimi základnými hodnotami: spravodlivosť, transparentnosť a udržateľnosť
  2. Dodávatelia sa vyberajú na základe objektívnych kritérií, akými sú kvalita výkonu a konkurencieschopnosť
  3. Musia sa dodržiavať etické normy vo vzťahu k ľudským a pracovným právam, ako aj vplyvu na životné prostredie
  4. Pravidelne vykonávame audity dodávateľov na monitorovanie týchto noriem
  5. Pre úsporu materiálu a zjednodušenie procesov využívame elektronickú komunikáciu a prenosové kanály s našimi dodávateľmi
  6. Dodávatelia sú zapojení do našich procesov už v ranom štádiu – z dôvodov zabezpečenia kvality a spoločného využitia potenciálu vzdelávania

Požiadavky na dodržiavanie predpisov pre našich dodávateľov presahujú platné zákony. Ako skupina sa zaväzujeme dodržiavať vysoké etické štandardy, ktoré dodržiavame aj v našej nákupnej politike.

Zanechajte spätnú väzbu

Vaše názory a skúsenosti sú pre nás veľmi cenné. Ak máte akýkoľvek podnet, návrh alebo spätnú väzbu, radi by sme vás povzbudili, aby ste nás kontaktovali. Vaše názory nám pomáhajú neustále sa zlepšovať a posúvať naše služby na vyššiu úroveň.

Ak máte akýkoľvek podnet alebo pozitívnu skúsenosť, ktorou by ste sa s nami chceli podeliť, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailu: procurement.sk@generali.com. Budeme radi, za každú spätnú väzbu.

Spoločne môžeme dosiahnuť výnimočné výsledky

Ak hľadáte príležitosť na spoluprácu, ste na správnom mieste. Pre možnosť spolupráce nás prosím kontaktujte prostredníctvom nášho e-mailu: procurement.sk@generali.com.

Viac o spolupráci s dodávateľmi nájdete tu.

Načítavanie