Dátum aktualizácie: 01.02.2022

Čo sú cookies?

Pri návšteve našich internetových stránok a aplikácií (ďalej len „stránky“) sa do vášho zariadenia či prehliadača ukladajú malé textové či iné súbory cookies, príp. sa používajú iné technológie na podobné účely (ďalej súhrnne len „cookies“). Cookies sú pri ďalšej návšteve odoslané späť a umožňujú tak identifikovať a poskytovať informácie o zariadeniach, z ktorých sa na stránky pripájate. Cookies sa používajú na to, aby stránky fungovali, boli bezpečné, rýchle a efektívne. Aj vďaka nim môžeme zlepšovať naše služby, pretože nám umožňujú vyhodnocovať správanie pri návšteve stránok. Môžeme vám potom ponúkať obsah prispôsobený vašim predpokladaným záujmom.

Kto vytvára cookies?

Rozlišujeme cookies, ktoré vytvárajú priamo naše stránky a máme ich pod vlastnou kontrolou, a ďalej cookies tretích strán. Cookies tretích strán vytvárajú a majú pod svojou kontrolou externí poskytovatelia. Používajú sa napr. pri reklame, videách či ďalších odkazoch na stránky tretích osôb, ktoré nastavujú vlastné cookies. Odporúčame vám preto, aby ste sa zoznámili s ich dokumentmi o ochrane súkromia a používaní cookies.

Aké druhy cookies používame?

Na našich stránkach sa môžete stretnúť s nasledujúcimi cookies, ktoré sme pre prehľadnosť rozdelili do týchto kategórií:

Nevyhnutné cookies – sú nutné preto, aby stránky fungovali. Na ich používanie nepotrebujeme váš súhlas. Väčšinou sa vytvára z dôvodu vašej požiadavky na nejakú službu, napr. prihlasovanie, vyplňovanie formulárov, vaše nastavenie predvolieb apod.. Pokiaľ si prehliadač nastavíte tak, aby blokoval cookies, je možné, že niektoré stránky či ich funkcie nebudú fungovať.

Štatistické cookies nám pomáhajú analyzovať návštevnosť stránok, zisťovať, ako návštevníci naše stránky používajú. To nám pomáha zistiť, aké stránky a aký obsah je obľúbený a zvyšovať výkon stránok. Pokiaľ ich nepovolíte, nebudeme napr. vedieť, kedy ste stránky navštívili.

Reklamné cookies zaznamenávajú vašu návštevu na stránkach a odkazy, ktoré ste použili. Na to slúžia jedinečné identifikátory prehliadača a zariadenia. Používajú sa na vytváranie profilu o vašich záujmoch a na zobrazenie reklamy, ktoré im zodpovedá. Našim cieľom je poskytovať vám informácie, ponuky a obsah, ktorý bude najlepšie zodpovedať vašim záujmom, a to aj prostredníctvom zobrazených reklám či reklám, ktoré my umiestňujeme na iné weby. Ak ich nepovolíte, nebude zobrazovaná reklama cielená na vaše záujmy.

Cookies sociálnych sietí sú nastavované týmito sociálnymi sieťami. Na naše stránky môžeme umiestniť odkazy na sociálne siete, aby sme vám umožnili interakciu prostredníctvom týchto sietí. Tieto cookies umožňujú sledovať prehliadač aj na iných stránkach a vytvárať profil o vašich záujmoch. Podľa toho vám potom môže byť zobrazovaný obsah vrátane cielenej reklamy, ktoré sa vám zobrazia na týchto sieťach aj na iných weboch. Ak ich nepovolíte, nebudete môcť zdieľať obsah.

Prehľad používaných cookies nájdete vždy v podrobnom nastavení cookie lišty, a to vrátane ich účelu, doby uchovania a poskytovateľov v prípade cookies tretích strán.

Ako dlho zostanú cookies uložené v zariadení?

Rozlišujeme dočasné a trvalé cookies. Pokiaľ trvalé cookies neodstránite skôr, zostanú uložené prehliadačom až do doby uplynutia ich platnosti, ktorá je uvedená pri jednotlivých cookies. Dočasné cookies sú zmazané v okamihu, keď ukončíte návštevu stránok.

Ako si nastaviť cookies?

Pri prvej návšteve stránok sa vám zobrazí tzv. cookie lišta, kde si môžete nastaviť, ktoré voliteľné cookies povolíte. Pre vašu rýchlu a pohodlnú voľbu môžete tiež prijať všetky alebo odmietnuť všetky voliteľné cookies. Svoj výber môžete kedykoľvek zmeniť. Cookies taktiež môžete zakázať v nastavení vášho prehliadača, príp. uložené cookies tak môžete odstrániť. Niektoré prehliadače umožňujú vlastné nastavenie či zasielanie oznámení v prípade prijatia. Konkrétne informácie a návody nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača. Pokiaľ však zakážete alebo odstránite niektoré cookies, nemusí byť naše stránky či niektoré ich funkcie dostupné.

Čo sa deje pri použití odkazu na sociálne siete?

Odkazy na sociálne siete (napr. Facebook, Twitter, Instagram) na našich stránkach umožnia lepší užívateľský zážitok a interakciu, napr. aby ste mohli jednoducho zdieľať náš obsah. V okamihu, keď kliknete na odkaz, zahája stránky pripojenie k danej sociálnej sieti. Ak ste pri návšteve stránok taktiež prihlásení v nejakej sociálnej sieti, bude tam prenášaná informácia o návšteve našich stránok. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a účel spracovania týchto dát zo strany sociálnych sietí. Informácie o ochrane súkromia a používaní cookies nájdete priamo u prevádzkovateľov týchto sociálnych sietí.

Kde nájdete ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov?

Pre ďalšie informácie navštívte, prosím, Informácie o spracúvaní osobných údajov.

Ako dlho budú platiť tieto Zásady použitia cookies?

Použitie cookies sa môže v čase meniť napr. v závislosti od rozvoja nových technológií. Preto aj my môžeme tento dokument v budúcnosti zmeniť. Odporúčame vám ho preto občas znova prečítať. Dátum aktualizácie nájdete vždy na začiatku tejto stránky.

Načítavanie