Poistenie plodín

Poistiteľné riziká:

 • Krupobitie
 • Víchrica
 • Požiar
 • Sucho pri vzchádzaní
 • Jarný mráz
 • Zimný mráz
 • Povodeň
 • Záplava 
 • Zosuv zeminy

Poistenie hospodárskych zvierat

Poistiteľné riziká:

 • Nákazlivé choroby uvedené vo veterinárnom zákone,
 • infekčné ochorenia,
 • zásah el. prúdom, neohlásený výpadok el. prúdu,
 • otrava exogénneho pôvodu,
 • živelné riziká (požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, povodeň, záplava, krupobitie atď.),
 • odcudzenie alebo strata zvierat počas živelnej udalosti,
 • prehriatie organizmu pri králikoch,
 • jednotlivé škody vzniknuté následkom akútnej choroby, úrazu alebo pôrodu u vybraných druhov zvierat.
Načítavanie