Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Poisťovňa Generali Slovensko poslala 2 mil. eur na opravu Krásnej Hôrky

Hlavným spolupoistiteľom hradu Krásna Hôrka je poisťovňa Generali Slovensko, ktorá vykonala obhliadku hradu a poverila nezávislú expertnú spoločnosť vypracovaním expertnej správy o poistnej udalosti. Na základe predbežného vyjadrenia o škode poisťovňa Generali Slovensko obratom poskytla Ministerstvu kultúry SR zálohu na poistné plnenie vo výške 2 mil. eur.

Hrad Krásna Hôrka je poistený spolu s ostatným majetkom Ministerstva kultúry SR, čiže poistná zmluva kryje rozsiahly majetok vrátane všetkých štátom spravovaných hradov, zámkov, kaštieľov a pod. Poistné riziko je vzhľadom na to rozdelené medzi viacerých spolupoisťovateľov, pričom najväčší 40 %-ný podiel na preberanom riziku nesie hlavný spolupoisťovateľ, ktorým je poisťovňa Generali Slovensko. Zostávajúci podiel je rozdelený medzi ďalších 4 spolupoisťovateľov.

Škoda na hrade Krásna Hôrka je krytá poistnou zmluvou s ročným limitom poistného plnenia na nehnuteľnom majetku vo výške 11 617 872 eur a na hnuteľnom majetku (zbierky umeleckých predmetov, exponáty, obrazy, sochy, knihy a pod.) vo výške 3 319 391 eur. Tieto limity sa netýkajú len hradu Krásna Hôrka, ale všetkých už vyššie spomínaných hradov, zámkov, bášt a kaštieľov, ktoré sú majetkom Ministerstva kultúry SR.

Na základe predbežnej expertnej správy o poistnej udalosti je odhad škody na Krásnej Hôrke vo výške 7 mil. eur na nehnuteľnom a 1 mil. eur na hnuteľnom majetku. „Rozsiahle následky požiaru preukázali zmysel poistenia a zároveň zodpovedný prístup Ministerstva kultúry SR k správe štátneho majetku,“ uviedol Jozef Tanzer, člen predstavenstva poisťovne Generali Slovensko.

Poisťovňa Generali Slovensko poslala Ministerstvu kultúry SR v piatok 16. marca na účet zálohu na poistné plnenie vo výške 2 mil. eur, aby bolo možné prijať opatrenia na zabránenie zvyšovania škody a zároveň na začatie prác pri oprave hradu. „Sme si vedomí toho, že predmetom poistenia je mimoriadne významná kultúrna pamiatka, a preto chceme ponúknuť pomoc pre efektívny a plynulý priebeh likvidácie tejto škody,“ doplnil Martin Fučík, vrchný riaditeľ úseku poistných udalostí Generali Slovensko. Vzhľadom na vysoký rozsah škody bude likvidácia vyžadovať rozsiahle šetrenie, a teda aj náročnejší proces pre uzatvorenie poistnej udalosti.

Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií