Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poistenie elektronických zariadení

Poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu

Poistenie chráni pred poškodením alebo zničením mobilu, tabletu, hodiniek, TV, HIFI, vysávača, sklokeramickej varnej dosky, notebooku, kolobežky a akéhokoľvek elektronického zariadenia živelnou udalosťou, pádom alebo nárazom, nešikovnosťou, skratom alebo obliatím či utopením.

Hlavné výhody poistenia :

 • rýchla a kvalitná oprava v overených servisoch,
 • rýchle ukončenie poistnej udalosti zo strany poisťovne,
 • ak si poistenie do 14 dní od uzatvorenia zmluvy rozmyslíte, peniaze za poistenie vám vrátime v plnej výške,
 • ak vám počas zákonnej záruky tovar vymenia za iný, vrátime vám nespotrebovanú časť poistného,
 • v prípade, že elektronické zariadenie predáte alebo darujete, poistenie môžete previesť na inú osobu.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Pri poškodení alebo poruche elektronického zariadenia/spotrebiča:

 1. Pripravte si pokladničný doklad resp. faktúru a súhlas s poistením
 2. Kliknite na nahlásiť poistnú udalosť
 3. Zadajte všetky potrebné údaje

Pri odcudzení zariadenia krádežou alebo lúpežou:

 1. Pripravte si súhlas s poistením, pokladničný doklad resp. faktúru a policajnú správu
 2. Kliknite na nahlásiť poistnú udalosť
 3. Zadajte všetky potrebné údaje

Poznámka : Pri poškodení elektronického zariadenia a jeho následnej oprave poistník hradí iba spoluúčasť, ostatné náklady sú hradené priamo servisu.

Dokumenty na stiahnutie :

Informačný dokument o poistnom produkte [ PDF, 391,15 KB ] Všeobecné poistné podmienky poistenia náhodného poškodenia, zničenia alebo odcudzenia tovaru [ PDF, 1,66 MB ] Všeobecné poistné podmienky poistenia mobilného zariadenia [ PDF, 1,66 MB ] Informácie o spracúvaní osobných údajov [ PDF, 2,00 MB ] Informácie pre klienta pred uzavretím zmluvy na diaľku [ PDF, 685,90 KB ]

Poistenie predĺženej záruky

Poistenie predĺženej záruky na spotrebiče až na 5 rokov

Poistenie chráni pred poruchou, ktorá nastane po skončení zákonnej záruky.

Hlavné výhody poistenia :

 • rýchla a kvalitná oprava v overených servisoch,
 • rýchle ukončenie poistnej udalosti zo strany poisťovne,
 • poistenie bez amortizácie a spoluúčasti, čo znamená, že celú opravu zaplatíme za vás,
 • ak počas zákonnej záruky tovar vrátite alebo vám ho vymenia za iný, peniaze za poistenie vám vrátime v plnej výške,
 • v prípade, že spotrebič predáte alebo darujete, poistenie môžete previesť na inú osobu,

Dokumenty na stiahnutie :

Informačný dokument o poistnom produkte – predĺžená záruka [ PDF, 386,11 KB ] Všeobecné poistné podmienky pre poistenie predĺženej záruky [ PDF, 764,13 KB ] Informácie o spracúvaní osobných údajov [ PDF, 2,00 MB ] Informácie pre klienta pred uzavretím zmluvy na diaľku [ PDF, 685,90 KB ]
Načítavanie