Poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu

Poistenie chráni pred poškodením alebo zničením mobilu, tabletu a akéhokoľvek elektronického zariadenia živelnou udalosťou, pádom alebo nárazom, nešikovnosťou, skratom alebo obliatím či utopením.

Poistenie proti odcudzeniu

Poistenie chráni pred odcudzením vlámaním, lúpežou a vreckovou krádežou (poistený musí mať zariadenie na sebe/pri sebe).

Hlavné výhody poistenia :

 • rýchla a kvalitná oprava v overených servisoch,
 • rýchle ukončenie poistnej udalosti zo strany poisťovne,
 • ak si poistenie do 14 dní od uzatvorenia zmluvy rozmyslíte, peniaze za poistenie vám vrátime v plnej výške,
 • ak vám počas zákonnej záruky tovar vymenia za iný, vrátime vám nespotrebovanú časť poistného,
 • v prípade, že elektronické zariadenie predáte alebo darujete, poistenie môžete previesť na inú osobu.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Pri poškodení alebo poruche elektronického zariadenia:

 1. Pripravte si pokladničný doklad resp. faktúru a súhlas s poistením
 2. Kliknite na nahlásiť poistnú udalosť
 3. Zadajte všetky potrebné údaje

V prípade ak disponujete zariadením týchto značiek (SAMSUNG, HUAWEI, MOTOROLA/LENOVO, OPPO a XIAOMI) odneste poškodené zariadenie priamo do autorizovaného servisu v Bratislave alebo Košiciach, alebo si objednajte prepravu vyplnením formulára (https://www.escsk.eu/servis/). Pri objednaní prepravy, pribaľte k zariadeniu aj Formulár na hlásenie poistnej udalosti (nájdete ho na konci stránky medzi dokumentami).

Pri odcudzení zariadenia krádežou alebo lúpežou:

 1. Pripravte si súhlas s poistením, pokladničný doklad resp. faktúru a policajnú správu
 2. Kliknite na nahlásiť poistnú udalosť
 3. Zadajte všetky potrebné údaje

Poznámka : Pri poškodení elektronického zariadenia a jeho následnej oprave poistený hradí iba spoluúčasť, ostatné náklady sú hradené priamo servisu. Zariadenie si môžete dať opraviť aj sami v inom vami zvolenom servise, v danom prípade však náklady na opravu hradíte vy. Následne nám nahláste poistnú udalosť online a zvoľte poslednú možnosť „POISTENIE ELEKTRONIKY A ŠPORTOVÝCH PRÍSTROJOV – B2B“. Priložte potrebné dokumenty vrátane servisného protokolu o oprave a dokladu o úhrade opravy.

Dokumenty na stiahnutie

Informačný dokument o poistnom produkte – poškodenie [ PDF, 382,14 KB ] Informačný dokument o poistnom produkte – krádež [ PDF, 381,91 KB ] Formulár na hlásenie poistnej udalosti [ DOCX, 47,09 KB ]
Načítavanie