Nahlásenie poistnej udalosti

V prípade, ak sa vám elektronické zariadenie zakúpené v sieti predajní Okay poškodilo, alebo vám bolo odcudzené vlámaním/lúpežou, nižšie nájdete informácie ako nahlásiť poistnú udalosť (PU):

Podľa typu poistnej udalosti a druhu spotrebiča vám ponúkame niekoľko spôsobov, ako vzniknutú škodu riešiť. Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne postupy.

V prípade predĺženej záruky (teda nefunkčnosti poisteného výrobku), vám ponúkame tieto možnosti riešenia pre všetky zariadenia.

Možnosť 1

Oslovte autorizovaný servis, a nechajte si váš výrobok opraviť v ňom. Následne nám nahláste poistnú udalosť online a zvoľte poslednú možnosť „POISTENIE ELEKTRONIKY A ŠPORTOVÝCH PRÍSTROJOV – B2B“. Priložte potrebné dokumenty vrátane servisného protokolu o oprave a dokladu o úhrade opravy.

Možnosť 2

Nižšie na stránke si stiahnite Formulár na hlásenie poistnej udalosti, vyplňte, vytlačte a priložte certifikát o poistení. Napíšte požiadavku na zabezpečenie opravy na objednavky@bels.cz s vyplneným formulárom na hlásenie poistných udalostí s kópiou certifikátu o poistení.

Možnosť 3

Pri odcudzení zariadenia krádežou alebo lúpežou:

  1. Pripravte si pokladničný doklad resp. faktúru a súhlas s poistením
  2. Kliknite na nahlásiť poistnú udalosť
  3. Zadajte všetky potrebné údaje

Dokumenty na stiahnutie

Formulár na hlásenie poistnej udalosti [ DOCX, 37,75 KB ]
Načítavanie