ZSE Poistenie platieb

Je poistenie pravidelných mesačných platieb pre prípad pracovnej neschopnosti (PN) zapríčinenej úrazom alebo chorobou. Výška finančného príspevku je 120€ za každých 30 dní PN. O finančný príspevok môžete požiadať po uplynutí 60 kalendárnych dní PN a bude vám vyplatený spätne už za prvý kalendárny mesiac, kedy PN vznikla, maximálne po dobu 6 mesiacov. Maximálna úhrada v rámci jedného roka je 720€.

ZSE Poistenie platieb Plus

Je poistenie platieb ZSE, ktoré zahŕňa v sebe všetky výhody služby ZSE Poistenie a navyše aj poistenie asistenčných služieb v prípade rehabilitácie alebo kúpeľnej liečby na základe lekárskeho predpisu. Výška finančného príspevku za všetky asistenčné služby spoločne je maximálne 300€.

ZSE Poistenie platieb Komplet

Okrem poistenia pravidelných mesačných platieb pre prípad pracovnej neschopnosti, poistenia asistenčných služieb v prípade rehabilitácie alebo kúpeľnej liečby v sebe zahŕňa aj poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu. Poistenie kryje hospitalizáciu v trvaní minimálne 24 hodín nepretržite.

ZSE Poistenie platiebZSE Poistenie platieb PlusZSE Poistenie platieb Komplet
Poistenie pre prípad PN
Poistenie asistenčných služiebx
Poistenie pre prípad hospitalizácie a úrazuxx

Hlásenie poistnej udalosti

Poistnú udalosť môžete nahlásiť:Rýchlo a jednoducho na našom webe v sekcii Hlásenie poistných udalostí.

Na telefónnom čísle 0850 646 646 počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 hod.

Vyplnením formulára podľa typu poistnej udalosti a jeho zaslaním poštou na adresu poisťovne: Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, Slovenská republika. Všetky potrebné formuláre a detailné informácie sú dostupné nižšie v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať


Dokumenty na stiahnutie

Informačný dokument o poistnom produkte Poistenie platieb ZSE [ PDF, 344,53 KB ] Informačný dokument o poistnom produkte Poistenie platieb ZSE Plus [ PDF, 434,78 KB ] Informačný dokument o poistnom produkte Poistenie platieb Komplet [ PDF, 424,51 KB ] Oznámenie asistenčnej udalosti pre službu ZSE Poistenie platieb [ PDF, 1,96 MB ] Oznámenie o hospitalizácii [ PDF, 115,02 KB ] Potvrdenie o pracovnej neschopnosti [ PDF, 162,33 KB ] Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie pravidelných platieb pre ZSE Energia [ PDF, 247,09 KB ] Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie pravidelných platieb Plus pre ZSE Energia [ PDF, 263,67 KB ] Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie pravidelných platieb Komplet pre ZSE Energia [ PDF, 754,63 KB ]
Načítavanie