Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Ochrana osobných údajov

Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332 (ďalej len „poisťovateľ“), spracúval moje osobné údaje v rozsahu e-mail, PSČ a ŠPZ vozidla na účely marketingových činností poisťovateľa, sprostredkovateľov poistenia a spoločností patriacich do skupiny Generali (napr. ponuka produktov, súvisiacich služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účasti v súťažiach a anketách, zaradenie do súťaže organizovanej poisťovateľom), a to po dobu 10-tich rokov odo dňa udelenia súhlasu. Beriem na vedomie, že mám právo na blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými som bol oboznámený, nájdete aj TU.

Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), spracúvala osobné údaje vzťahujúce sa na dieťa (meno, dátum a čas narodenia, váha a výška, fotografia), meno otca a matky, e-mailová adresa, a to za účelom vytvorenia pohľadnice prostredníctvom Aplikácie. Predmetný súhlas dávam na dobu 2 mesiacov odo dňa vyplnenia požadovaných údajov v Aplikácií Beriem na vedomie, že mám právo na blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými som bol oboznámený, sú súčasťou Podmienok používania internetovej stránky pre používateľov.

Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332 (ďalej len „poisťovateľ“), spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa (ulica, PSČ a mesto) na účely marketingových činností poisťovateľa, sprostredkovateľov poistenia a spoločností patriacich do skupiny Generali (napr. ponuka práce, produktov, súvisiacich služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účasti v súťažiach a anketách, zaradenie do súťaže organizovanej poisťovateľom), a to po dobu 10-tich rokov odo dňa udelenia súhlasu. Beriem na vedomie, že mám právo na blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými som bol oboznámený, nájdete TU.

Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na marketingové účely.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, IČO: 35 709 332, (ďalej aj ako „Generali Poisťovňa“), spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely zasielania newslettra Generali Balans, ponúkania produktov a služieb Generali Poisťovne a poskytovania informácií o aktivitách Generali Poisťovne, a to počas trvania zmluvného vzťahu s Generali Poisťovňou a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s Generali Poisťovňou. V prípade ak poskytnem osobné údaje Generali Poisťovni, ale s Generali Poisťovňou mi nevznikne žiadny zmluvný vzťah (napr. v prípade prejaveného záujmu o odoberanie newslettra Generali Balans, vypracovania návrhu poistnej zmluvy, alebo účasti v súťaži), platí tento súhlas po dobu 3 rokov od jeho udelenia.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla Generali Poisťovne alebo odvolania prostredníctvom webového sídla Generali Poisťovne. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, sú uvedené na webovom sídle Generali Poisťovne: www.generali.sk a na pobočkách Generali Poisťovne. Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).

Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, používateľské meno na sociálnej sieti, telefonický kontakt, e-mailová adresa a dôkaz splnenia výzvy (napríklad video, fotografia, screenshot z aplikácie a pod.) pre účely realizácie súťaže, a to až do vykonania všetkých úkonov potrebných pre ukončenie súťaže a odovzdania výhier a zároveň súhlasím s uverejnením dôkazu splnenia výzvy (napríklad video, fotografia, screenshot z aplikácie a pod.) s menom a priezviskom na stránke www.generalibalans.sk a na sociálnych sieťach Generali Poisťovňa, a. s.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla Generali Poisťovne alebo odvolania prostredníctvom webového sídla Generali Poisťovne. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, sú uvedené na webovom sídle Generali Poisťovne: www.generali.sk a na pobočkách Generali Poisťovne.

Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže zároveň súhlas s Podmienkami súťaže „Nakopni sa s Hamšíkom“ a s Podmienkami používania internetovej stránky generalibalans.sk v súťaži „Nakopni sa s Hamšíkom“.

Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií