Osudy ľudí, ktorí priamo čelia vojne, nám nie sú a nemôžu byť ľahostajné. Ako poisťovňa stojíme pri ľuďoch v nepriaznivých životných situáciách a preto sme sa rozhodli pomôcť tým, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine.

Ponuka krytia pre ukrajinských občanov v súvislosti s konfliktom na Ukrajine

Verejným prísľubom sa zaväzujeme BEZPLATNE poskytnúť jednorazové plnenie v prípade vzniku úrazu podľa podmienok tohto verejného prísľubu.

Verejný prísľub – slovenská verzia

Verejný prísľub – ukrajinská verzia

Aké jednorazové plnenie poskytneme:

  • V prípade Hospitalizácie následkom úrazu (v dĺžke nepretržite minimálne dvoch polnocí) – jednorazové plnenie vo výške 300 €.
  • V prípade Úrazu, ktorého dôsledkom je Zlomenina – jednorazové plnenie vo výške 50 €.

Krytie podľa tohto verejného prísľubu sa začína dňom prihlásenia a trvá jeden kalendárny rok od tohto prihlásenia.

V prípade poistnej udalosti môžete kontaktovať naše Kontaktné centrum 02 / 38 11 11 17 alebo môžete poistnú udalosť nahlásiť online, pričom je potrebné postupovať podľa pokynov, ktoré nájdete TU

Ponuka poistenia majetku a zodpovednosti za škodu

Prehľad ponuky poistenia majetku a zodpovednosti za škodu nájdete TU. Prehľad ponuky je v ukrajinčine aj slovenčine a nájdete v ňom aj kontakty na obchodníkov, s ktorými je možné komunikovať v ukrajinčine.


Ako pomáhame?

Finančná pomoc

Finančná pomoc

Spolu s Generali Česká poisťovňa sme vyčlenili zo svojich zdrojov sumu viac ako 600 000 eur, ktorú venujeme organizáciám pomáhajúcim utečencom na Slovensku a v Českej republike. Zároveň organizujeme finančnú zbierku aj medzi svojimi zamestnancami. Všetky vyzbierané financie budú následne zaslané na účet pomáhajúcim organizáciám. Priamu finančnú pomoc poskytujeme od začiatku aj svojim zamestnancom a ich rodinám z Ukrajiny a aktívne riešime ich situáciu. Viac informácií nájdete TU.

Materiálna pomoc

Materiálna pomoc

Na centrále v Bratislave, Prešove a Banskej Bystrici sme zorganizovali materiálnu zbierku, do ktorej sa zapojili naši zamestnanci a obchodníci na celom Slovensku. Vyzbieraný materiál (deky, spacáky, posteľnú bielizeň, termosky, nafukovacie postele, lieky, zdravotnícky materiál, hygienický materiál, plienky, trvanlivé potraviny a mnoho ďalších potrebných vecí) sme následne distribuovali priamo na východ Slovenska.

Aj Skupina Generali pomáha

Aj Skupina Generali pomáha

Pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, je záväzkom celej Skupiny Generali. Posiela preto 3 milióny eur Organizácii Spojených národov pre utečencov a spustila aj globálnu zbierku, do ktorej môžu prispieť všetci kolegovia naprieč celou skupinou Generali. Všetky finančné dary budú prostredníctvom našej iniciatívy The Human Safety Net venované organizácii UNICEF, ktorá tieto prostriedky využije v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch na pomoc vojnou zasiahnutým rodinám s deťmi.

Skupina Generali zatvorila svoje zastúpenie v Moskve

Od začiatku vojny na Ukrajine Skupina Generali celú situáciu monitoruje a vyhodnocuje jej vplyv na aktivity a finančné trhy. V dôsledku toho sme prehodnotili našu pozíciu v Rusku a potvrdzujeme, že Generali:

  • zatvorí svoje zastúpenie v Moskve;
  • sa rozhodla odstúpiť zo svojich pozícií v predstavenstve ruskej poisťovne Ingosstrach, v ktorej vlastní menšinový investičný podiel 38,5 %. V dôsledku toho Generali nemá žiadny vplyv na jej činnosť;
  • Europ Assistance, ktorá v krajine pôsobí, tu ukončí svoje podnikanie.

Viac info TU.

Načítavanie