Komu je určené bonusové krytie

  • Lekárom, zdravotným sestrám, záchranárom a zdravotníckemu personálu pracujúcemu v zdravotníckych zariadeniach, ktorí majú uzatvorenú individuálnu zmluvu životného poistenia v Generali.

Pod životným poistením rozumie poistenie, v ktorom je hlavné poistené riziko smrť /smrť alebo dožitie /dožitie. Pre uplatnenie nároku nie je potrebné, aby poistený mal uzatvorené poistné riziko, ktoré má súvis s hospitalizáciou alebo smrťou.
Pod individuálnou poistnou zmluvou rozumie zmluva, ktorá nie je skupinovou ani rámcovou poistnou zmluvou.

Aké bonusové krytie poskytujeme

  • Hospitalizácia poisteného v dĺžke nepretržite minimálne troch polnocí, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná z dôvodu ochorenia, ktoré vzniklo v priamej príčinnej súvislosti s ochorením COVID-19, pričom začiatok hospitalizácie musí nastať v čase trvania bonusového krytia.
  • Smrť poisteného z dôvodu ochorenia, ktoré vzniklo v priamej príčinnej súvislosti s ochorením COVID-19.

Aké bonusové jednorazové poistné plnenie poskytujeme

  • V prípade Hospitalizácie vyplatíme poistenému bonusové jednorazové poistné plnenie vo výške 700 €.
  • V prípade Smrti vyplatíme príslušnej oprávnenej osobe uvedenej v poistnej zmluve bonusové jednorazové poistné plnenie vo výške 10 000 €.

Nahlasovanie poistnej udalosti

Ak ste zdravotnícky personál a chcete nahlásiť poistnú udalosť (hospitalizácia alebo smrť) v prípade COVID-19 postup nájdete TU. V prípade potreby volajte naše Kontaktné centrum 02/38 11 11 17.

Verejný prísľub

Verejný prísľub – COVID 19 od 01. 11. 2020 do 31. 12. 2020 [ PDF, 131,39 KB ] Verejný prísľub – COVID 19 od 20. 07. do 31. 10. 2020 [ PDF, 2,68 MB ]

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie