Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac

Moje priemerné hodnotenie vychádza z toho, že už niekoľko mesiacov dostávam upomienky na zaplatenie cestovného poistenia, ktoré bolo uzavreté na dobu neurčitú, čo mi nejako uniklo pri uzatváraní zmluvy. Bola som v tom, že je to poistenie na rok. Napriek tomu som ešte jeden rok zaplatila, ale keďže necestujem do zahraničia, toto poistenie už nepotrebujem. Žiadala som o zrušenie telefonicky a žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy som zaslala aj emailom. Napriek tomu som nedávno opäť dostala upomienku na zaplatenie poistného. Práve preto som kontaktovala vaše kontaktné centrum, kde som tiež bola sklamaná, pretože aj keď som uviedla svoje meno a číslo zmluvy, dotyčný pracovník odo mňa žiadal rodné číslo, resp. dátum narodenia a adresu trvalého pobytu. Keďže som svoje osobné údaje odmietla poskytnúť telefonicky a nestačilo meno a číslo zmluvy, váš zamestnanec mi odmietol poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie