• Na Slovensku je evidovaných približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone svojej dobrovoľnej činnosti.
  • Vďaka spolupráci medzi poisťovňou Generali, spoločnosťou Cordata (člen skupiny Renomia) a Dobrovoľnou požiarnou ochranou vzniklo unikátne poistenie – Poistenie zodpovednosti za škodu dobrovoľných hasičov.

Na Slovensku je evidovaných približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí okrem zásahov pri požiaroch alebo živelných udalostiach pôsobia aj pri požiarnej a inej prevencii a edukácii.Keďže nie sú zamestnancami obce a za svoju činnosť nepoberajú plat, na ktorý by im obec v prípade spôsobenia škody mohla siahnuť, štandardné poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca si dobrovoľní hasiči uzavrieť nemôžu. „V súčasnosti neexistuje legislatívne ošetrenie zodpovednosti pre prácu vykonávanú členom Dobrovoľného hasičského zboru. V prípadoch, ako bol aj ten, ktorý sa odohral v obci Oravská Poruba, tak dobrovoľní hasiči museli škody, ktoré spôsobili, hradiť z vlastného vrecka,“ vysvetľuje Tomáš Potúček, riaditeľ poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali.

S nápadom vyriešiť medzeru v zákone prišla spoločnosť Cordata. „Myšlienka vytvoriť tento produkt vzišla náhodou z osobných rokovaní  a rozhovorov s prezidentom DPO SR, pánom Smolinským, pri ktorých sme spoločne narazili na problém, ktorí sme v spolupráci s poisťovňou Generali vyriešili práve týmto jedinečným produktom“, približuje Petr Angst, konateľ spoločnosti Cordata.

Spolupráca medzi Generali, spoločnosťou Cordata a Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR vyústila do vzniku unikátneho produktu, ktorý na slovenskom trhu nemá obdobu – Poistenie zodpovednosti za škodu pre dobrovoľných hasičov.

„Členovia DPO SR zaradení do zásahových jednotiek miest a obcí (DHZO/DHZM), ale i ostatní členovia Dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku, sa už nebudú musieť obávať rizika spojeného so spôsobením škody na majetku pri vykonávaní zásahovej a inej činnosti. Naši členovia dlhodobo poukazovali na skutočnosť, že sa dobrovoľne a bez nároku na odmenu podieľajú na vykonávaní zásahov a iných nežiaducich udalostiach, no v prípade spôsobenia škody pri tejto činnosti, bola od nich vymáhaná  náhrada. Som veľmi rád, že sa podarilo tento projekt dotiahnuť do úspešného konca, a preto chcem poďakovať poisťovni Generali a zástupcom spoločnosti Cordata, ktorí sa na príprave podieľali,“ povedal prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Jozef Smolinský.    

„Som rád, že sme ako poisťovňa, ktorej záleží na individuálnom prístupe a celoživotnom partnerstve s našimi klientmi, mohli v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a spoločnosťou Cordata vytvoriť legislatívnu „záplatu“ a dobrovoľným hasičom ponúknuť unikátne poistenie, ktoré ich chráni v prípade spôsobenia škody pri ich činnosti,“ dodáva Tomáš Potúček z Generali.

Čo poistenie kryje?

Poistenie zodpovednosti za škodu si môže uzatvoriť každý člen Dobrovoľného hasičského zboru obce. „Poistenie zodpovednosti za škodu bude dobrovoľného hasiča kryť, ak spôsobí škodu pri plnení úloh vyplývajúcich z práce člena Dobrovoľného hasičského zboru obce. Ide o situácie, keď svojím konaním neúmyselne poškodí majetok, ktorý Dobrovoľný hasičský zbor obce užíva pre účely požiarnej ochrany a ochrany pred katastrofami, čiže aj v prípade poškodenia hasičského auta či inej hasičskej techniky,“ vysvetľuje Potúček.

Poistenie sa uzatvára na obdobie jedného roka a dobrovoľný hasič je krytý v prípade spôsobenia škody až do výšky 8 000 eur. „Limit poistného plnenia sme konzultovalis Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a bol stanovený v takej výške, aby dostatočne pokryl potreby poistených dobrovoľných hasičov,“ dopĺňa Potúček.

Ako si je možné poistenie uzatvoriť?

Poistenie si dobrovoľní hasiči môžu uzatvoriť jednoducho online a to vyplnením elektronického formulára umiestneného na webstránke Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR https://poistka.dposr.sk/ a následnom zaplatení poistného.

SKUPINA GENERALI

Generali Poisťovňa je súčasťou skupiny Generali, jedného z najväčších svetových poskytovateľov poistenia a správy aktív. Bola založená v roku 1831. Predpísané poistné spoločnosti dosiahlo 82,5 miliardy eur (v roku 2023). S viac než 72 tisíc zamestnancami a so 61 miliónmi klientov má skupina Generali vedúce postavenie v Európe a stále významnejšiu pozíciu získava na trhoch Ázie a Latinskej Ameriky. Ambíciou Generali je byť partnerom, ktorý klientov sprevádza po celý ich život a ktorý im vďaka bezkonkurenčnej obchodnej sieti a najlepšej klientskej skúsenosti ponúka inovatívne a personalizované riešenia. Skupina Generali začlenila udržateľnosť do všetkých svojich strategických rozhodnutí s cieľom budovať hodnotu pre všetky zúčastnené strany vďaka podpore vytvárania spravodlivejšej a odolnejšej spoločnosti. Skupina Generali je s ohľadom na ziskovosť poisťovacím lídrom v regióne strednej a východnej Európy, v oblasti finančnej výkonnosti patrí k najlepším v sektore.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie