Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac
  • Klienti nahlásili poisťovni následkom zemetrasenia 80 škôd v odhadovanej hodnote viac ako 350 tisíc eur.
  • Klienti najčastejšie hlásia poškodenie omietky, rozsiahle praskliny na stenách, poškodenie obkladov, poškodený nábytok, rozbité alebo inak poškodené zariadenie domácnosti.

Zemetrasenie, ktoré včera večer zasiahlo východ Slovenska, spôsobilo rozsiahle škody na majetku. Poisťovňa Generali sa situáciou od rána aktívne zaoberá. Doteraz klienti nahlásili poisťovni následkom zemetrasenia 80 škôd v odhadovanej hodnote viac ako 350 tisíc eur. Počet a výška škôd však bude v nasledujúcich dňoch ešte narastať o doteraz nenahlásené poistné udalosti.

Klienti najčastejšie hlásia poškodenie omietky, rozsiahle praskliny na stenách, poškodenie obkladov, poškodený nábytok, rozbité alebo inak poškodené zariadenie domácnosti. Hlásené nám boli aj škody na vozidlách.

V zrýchlenom režime

Náhradu škody na majetku, ktoré spôsobí zemetrasenie vypláca poisťovňa svojim klientomz poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Zemetrasenie je v Generali kryté už v základnom balíku poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, konkrétne v rámci živelných rizík.

V snahe urýchliť likvidáciu a následne vyplatenie poistných udalostí bude poisťovňa Generali pristupovať k škodám v zrýchlenom režime. „Menšie škody budeme likvidovať na základe poskytnutej fotodokumentácie prostredníctvom telefonickej likvidácie. V prípade väčších škôd, ktoré si vyžadujú obhliadku, budeme klientom poskytovať zálohu poistného plnenia, aby tak mohli čím skôr začať s opravami svojich domovov. Klienti, ktorí majú následkom zemetrasenia poškodenú statiku svojej nehnuteľnosti, môžu v rámci asistenčných služieb využiť náhradné ubytovanie,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ likvidácie poistných udalostí Generali pre ČR a SR.

Postačuje odborná expertíza poisťovne

V zmysle všeobecných poistných podmienok sú škody spôsobené zemetrasením kryté od 6. stupňa (vrátane) makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98, ktorá má 12 stupňov. Šiesty stupeň  EMS 98 je charakterizovaný otrasmi, následkom ktorých dochádza k poškodeniu omietky, vlásočnicovým trhlinám, pohybu nábytku a prevráteniu niektorých predmetov. Silu otrasov, ktoré včera zasiahli východné Slovensko, bude posudzovať Slovenská akadémia vied. Na základe jej analýz určí stupeň otrasov podľa stupnice EMS 98 pre jednotlivé obce.

S ohľadom na naliehavosť a rozsah zemetrasenia sa poisťovňa Generali rozhodla pre proklientsky krok a škody bude posudzovať v zrýchlenom režime na základe odbornej expertízy poisťovne. „Škody, ktoré budú na základe poskytnutej fotodokumentácie zo strany klientov zodpovedať popisu minimálne 6. stupňa EMS 98 (bude na nich zjavné poškodenie omietky, praskliny na stenách a pod.) budeme klientom vyplácať v zrýchlenom konaní bez toho, aby sme čakali na výsledky analýz SAV,“ vysvetľuje Jozef Hrdý z Generali.

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Klientov, ktorých včerajšie zemetrasenie zasiahlo a spôsobilo im škodu na majetku, a túto škodu nám doteraz nenahlásili, vyzývame, aby nám v čo najkratšom možnom čase nahlásili škody prostredníctvom nášho kontaktného centra na telefónnom čísle 02/38 11 11 17, prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia alebo osobne na pobočke. Od klienta bude poisťovňa potrebovať číslo poistnej zmluvy, krátky opis škody a telefónne číslo, na ktorom ho môže v prípade potreby kontaktovať.

Klientov, ktorým zemetrasenie spôsobilo škodu, zároveň prosíme o vyplnenie makroseizmického dotazníka SAV, ktorý môže dopomôcť k rýchlejšej likvidácii škôd.

Čo robiť pri poistnej udalosti

  • Ak došlo na vašom majetku k škode, odporúčame to čím skôr nahlásiť poisťovni.
  • Vzniknuté poškodenia si dôkladne nafoťte, poisťovňa ich od vás bude potrebovať. Poisťovni postačia aj fotky odfotené na telefón.
  • Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné začať s odstraňovaním škôd, môžete tak urobiť.
  • Ak je to možné, je dôležité zabrániť aj ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu vzniknutej škody.
  • Klientom zároveň odporúčame nafotiť tiež každú zmenu, ktorú sú nútení urobiť, aby tak zabránili rozšíreniu škody.
  • Z miesta škody je taktiež vhodné odpratať všetky veci, ktoré by následkom vzniknutej škody mohli podliehať ďalšej skaze.
Návrat na tlačové správy
Načítavanie