Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac

Tento rok poisťovňa Generali uchránila pri pokusoch o poistný podvod už o vyše 100 tisíc eur viac ako v rovnakom období minulého roka. Klienti sa už tradične pokúšajú najčastejšie o poisťovací podvod v segmente poistenia motorových vozidiel.

V tomto roku zaznamenala poisťovňa Generali 1 020 pokusov o poisťovací podvod v hodnote  2 657 582 eur. „Tento rok je pre nás z pohľadu uchránenej hodnoty rekordný a presiahli sme štatistiky z minulého roka za rovnaké porovnávajúce obdobie. Vďaka tímu špeciálnych činností sa v spolupráci s likvidáciou podarilo tento rok uchrániť o 109 tisíc eur viac ako za rovnaké obdobie v minulom roku,“ hovorí Katarína Ondra, hovorkyňa poisťovne Generali.

Najviac v segmente vozidiel

Poisťovňa celkovo preverila 1 644 podnetov, z ktorých až 62 % klasifikovala ako pokus o poisťovací podvod alebo priamo poisťovací podvod. „Aj tento rok sme zaznamenali už tradične najviac pokusov o podvod (54,9 %) v segmente poistenia motorových vozidiel, kde sme zaznamenali zvýšený počet fiktívnych škôd. Druhou najpočetnejšou skupinou pokusov o poisťovací podvod bolo poistenie majetku a zodpovednosti s 32,7 %.Najmenej pokusov o poisťovací podvod sme zaznamenali zo životného poistenia a úrazového poistenia (12,4 %),“ vymenúva.

Tento rok poisťovňa registruje zvýšený nárast škôd z PZP, ktoré boli spôsobené nepoisteným vozidlom. Vinníci, ktorí zapríčinili škodu na inom vozidle, sa snažili uzavrieť si poistenie PZP v Generali dodatočne. Tím špeciálnych činností však tieto nekalé praktiky vie včas identifikovať.

Kreativita podvodníkov nepozná hranice

Tohtoročným rekordom vo výške uchránenej hodnoty bol pokus o poisťovací podvod v sume 98 000 eur. „V tomto prípade nám klient tvrdil, že požiar v kabíne nákladného vozidla bol spôsobený náhodným vyliatím horľavej látky. Tú mal v kabíne vyliať pes, ktorý tam mal byť v tom čase uzamknutý. Dôkladným prešetrením prípadu sa však zistilo, že škoda vznikla technickou poruchou na elektroinštalácii a nie neposedným psom, ktorý v čase vzniku škody v aute ani nebol,“ spomína hovorkyňa.

V úrazovom poistení sa poisťovni tento rok podarilo identifikovať klienta, ktorý si minimálne v 10 škodových udalostiach uplatnil poistné plnenie za fiktívne úrazy s doložením fiktívnych lekárskych správ. Spolu s niektorými vymyslenými úrazmi si klient uplatnil aj poistné plnenie za fiktívne trvalé následky, ku ktorým doložil fotodokumentáciu reálnych trvalých následkov úplne cudzích ľudí.

Pokusov o podvod bude pribúdať

Zo skúseností poisťovne vyplýva, že so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou obyvateľov rastie aj počet poisťovacích podvodov. Preto sa dá predpokladať, že aj v nasledujúcom období vzhľadom na makroekonomický vývoj môže dôjsť k nárastu pokusov o poisťovacie podvody. Na tieto situácie sú však v poisťovni Generali dobre pripravení.

Ako poisťovňa odhaľuje podvody

Podozrivými prípadmi sa v Generali zaoberá špeciálny tím zložený z vyšetrovateľov a analytikov. Jeho členovia spolupracujú s inými poisťovňami, externými organizáciami, znalcami a v prípade potreby preverujú prípady aj v súčinnosti s políciou. Identifikovať podozrivé poistné udalosti poisťovni pomáhajú aj takzvané automatické scenáre. Tie hľadajú spoločné znaky a vzory správania pri podozrivých poistných udalostiach pomocou matematických metód, medzi inými tzv. klasifikačných stromov. Pri každom piatom takto definovanom podnete sa podozrenie aj potvrdí.

Poisťovni pri odhaľovaní špekulácií a pokusov o poisťovacie podvody pomáhajú viaceré technologické nástroje. Pri vozidlách sa využíva diagnostika dát z dopravnej nehody a  preverovanie pravosti kľúčov, pri majetkových škodách sa sledujú satelitné snímky a využívajú sa hydrometeorologické aplikácie. Vo vybraných prípadoch sa pri odhaľovaní nekalých praktík môže osvedčiť aj používanie dronov, ktoré by mohli poistený objekt preveriť zo vzduchu.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie