Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac
  • Celkové hrubé predpísané poistné vrástlo na 42,2 miliardy eur (+3,6 %) vďaka pozitívnemu vývoju v segmente neživotného poistenia (+10,6 %).
  • Prevádzkový výsledok Skupiny presiahol 3,7 mld. eur (+28,0 %), a to najmä vďaka vývoju v neživotnom poistení, zatiaľ čo segment životného poistenia bol stabilný.
  • Zlepšil sa kombinovaný ukazovateľ, ktorý dosiahol hodnotu 91,6 % (-5,4 p. b.). Marža nového biznisu bola vynikajúca a dosiahla 5,81 % (+0,31 p.b.)
  • Upravený čistý zisk zaznamenal silný rast na úrovni 2 330 mil. eur.
  • Mimoriadne solídna kapitálová pozícia s ukazovateľom solventnosti na úrovni 228 % (221 % v roku 2022).

Skupina Generali dosiahla v prvom polroku opäť skvelé výsledky. Generálny riaditeľ skupiny Generali, ktorej súčasťou je aj Poisťovňa Generali, Philippe Donnet v tejto súvislosti povedal:

„Vynikajúce výsledky za prvý polrok 2023 naďalej potvrdzujú účinnosť našej stratégie ‚Lifetime Partner 24: Na ceste k rastu, a ukazujú, že skupina Generali je čoraz ziskovejšia, diverzifikovanejšia a odolnejšia a má pevnú finančnú pozíciu. Nachádzame sa uprostred nášho strategického plánu a tieto výsledky potvrdzujú, že sme na dobrej ceste k dosiahnutiu našich ambicióznych cieľov, a že skupina má správne nastavenie na zvládnutie neustále sa vyvíjajúceho makroekonomického a geopolitického scenára. Okrem toho nedávna akvizícia spoločností Liberty Seguros a Conning, ktoré posilnia naše vedúce postavenie v poisťovníctve v Európe a rozšíria našu globálnu platformu správy aktív, ďalej posilnia Skupinu. Tieto výsledky, ktoré sme dosiahli vďaka úsiliu všetkých našich kolegov a obchodníkov, predstavujú pevný základ pre ďalšie dosahovanie udržateľného rastu, ktorý vytvára hodnotu pre všetky zainteresované strany.“

Zo schválenej konsolidovanej účtovnej závierky za prvý polrok okrem iného vyplýva:

Hrubé predpísané poistné sa zvýšilo na 42,237 mld. eur (+3,6 %) vďaka pozitívnym výsledkom v segmente neživotného poistenia, pričom hlavným ťahúňom bolo poistenie motorových vozidiel a  majetku.

Technické rezervy životného poistenia dosiahli -877 mil. eur (-2,3 %), pričom tento pokles bol čiastočne kompenzovaný kladnými príjmami z poistného v rizikovom a investičnom životnom poistení. Tento krok je v súlade so stratégiou Skupiny reorganizovať portfólio životného poistenia a odráža aj trendy v odvetví, ktoré sa objavujú v bankových kanáloch v Taliansku a Francúzsku.

Prevádzkový výsledok výrazne vzrástol na 3,721 miliardy eur (+28,0 %), okrem iného vďaka diverzifikácii zdrojov zisku, a zahŕňa aj príspevok z predchádzajúcich akvizícií. Prevádzkový výsledok v segmente neživotného poistenia vzrástol na 1,853 mld. eur (+85,7 %). A v segmente životného poistenia dosiahol stabilnú úroveň 1,813 mld. eur (-3,5 %).

Marža nového biznisu bola vynikajúca a dosiahla 5,81 % (+0,31 p.b.). Kombinovaný ukazovateľ sa zlepšil na 91,6 % (-5,4 p. b.) vďaka nižšej škodovosti.

Upravený čistý zisk vzrástol na 2,330 mld. eur (oproti 1,448 mld. eur v roku 2022), a to najmä vďaka lepšiemu prevádzkovému výsledku, ktorý ťažil z diverzifikovaných zdrojov zisku, jednorazového kapitálového zisku spojeného s predajom nehnuteľností v Londýne (193 mil. eur bez dane) a zohľadnenia vplyvu odpisu ruských cenných papierov s pevným výnosom vo výške 97 mil. eur zaznamenaného v 1. polroku 2022.

Skupina zároveň potvrdila mimoriadne solídnu kapitálovú pozíciu s ukazovateľom solventnosti na úrovni 228 % (221 % v roku 2022).

Detailnejšie hospodárske výsledky skupiny Generali za prvý polrok 2023 nájdete TU.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie