• Poisťovňa Generali zaznamenala počas minuloročných prázdnin 748 poistných udalostí v súvislosti s úrazmi detí.
  • V porovnaní s obdobím celého roka sa približne každý piaty úraz stane práve počas letných prázdnin.

Prázdniny sú každoročne pre deti obdobím bohatým na zážitky, ale v niektorých prípadoch, žiaľ, aj na rôzne úrazy. Deti majú veľké množstvo voľného času a najmä tie staršie sú často bez dohľadu dospelej osoby, čo so sebou nesie riziko, že sa deti dostanú do nebezpečných situácií.  „V minulom roku sme v období letných prázdnin zaznamenali 748 poistných udalostí v súvislosti s úrazmi detí. V porovnaní s obdobím celého roka sa približne každý piaty úraz stane deťom práve počas prázdnin,“ hovorí Adriana Körösiová, manažérka likvidácie  poistných udalostí životného poistenia poisťovne Generali.

Častejšie sa zrania chlapci

Zo štatistík poisťovne Generali vyplýva, že úraz sa stáva chlapcom omnoho častejšie než dievčatám. Na jedno zranené dievča dokonca priemerne pripadnú až dvaja zranení chlapci. „Zo všetkých zaznamenaných poistných udalostí počas minuloročných letných prázdnin sa až 64 % z nich stalo chlapcom a 36 % dievčatám,“ uviedla Adriana Körösiová z Generali.

Až polovica sú zlomeniny

Až za polovicu úrazov prázdninujúcich detí sú zodpovedné zlomeniny, a to najčastejšie článkov prstov alebo rúk, ďalej lakťa, predlaktia či dolných končatín. „Medzi najčastejšie úrazy detí patria zlomeniny, ktoré boli zodpovedné za 48 % nám nahlásených prázdninových úrazov. Druhým najčastejším úrazom počas prázdnin bolo vyvrtnutie a vykĺbenie, nasledované narazením a pomliaždením najčastejšie práve prstov rúk.“

Štatistiku vedú pády

Až 80 % úrazov detí počas prázdnin je spôsobených následkom pádu alebo spadnutia dieťaťa. Najčastejšou príčinou úrazov sú najmä pády z detských atrakcií či trampolín, aj zakopnutia pri naháňačke alebo pri inej hre, pády z kolieskových korčúľ, kolobežky alebo z bicykla, ale aj pády zo schodov, okien alebo z nábytku. „Druhou najpočetnejšou príčinou sú poranenia následkom uhryznutia alebo kopnutia iným dieťaťom, nasleduje manipulácia s materiálom, kam patria rôzne otravy a vonkajšie poranenia, a úrazy zapríčinené pádom predmetu alebo zavalením,“ vymenúva Adriana Körösiová.

Zrejme vás to prekvapí, no poisťovni Generali hlásia rodičia zranenie následkom uhryznutia alebo kopnutia iným dieťaťom dvakrát častejšie než je to v prípade domácich zvierat.

Úrazom sa niekedy nevyhnete

Aj keď sa snažíte stále dohliadať na bezpečnosť dieťaťa, úrazu sa niekedy nevyhnete. Preto je dôležité byť pripravený a včas myslieť na detské poistenie. „Detské životné poistenie poskytne ,bolestné‘ v prípade nepríjemných zlomenín, popálenín či poranení spôsobených napadnutím zvieraťom. Zároveň komplexne kryje nielen menšie, ale aj väčšie úrazy s trvalými následkami, a to aj v prípade malých športovcov,“ odporúča Peter Koštival, riaditeľ personálneho poistenia poisťovne Generali.

Poistenie pre deti si môžete nakombinovať podľa vlastných potrieb. Okrem komplexného úrazového poistenia s krytím trvalých následkov úrazu s progresiou až 1 000 % či prémiovej ochrany s odškodným až do 50 000 eur v prípade mimoriadne vážnych úrazov s trvalými následkami môžete pre dieťa uzavrieť aj poistenie detských závažných ochorení s poistným plnením do 320 % či poistenie chirurgického zákroku, ktoré kryje aj typicky detské operácie, ako je napríklad operácia odstávajúcich uší alebo škúlenie.

Viac informácií o detskom životnom poistení od Generali nájdete na https://www.generali.sk/pre-obcanov/zivotne-poistenie/detske-poistenie/.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie