• Víkendové výdatné zrážky, ktoré zasiahli východ Slovenska, spôsobili rozsiahle škody.
  • Doteraz klienti nahlásili Generali škody za viac ako 170 tisíc eur.
  • Výška škôd sa ale v nasledujúcich dňoch pravdepodobne ešte navýši o ďalšie doteraz nenahlásené poistné udalosti.

Poisťovni Generali bolo v súvislosti so silnými dažďami doteraz nahlásených 88 poistných udalostí. Ide najmä o škody na majetku v hodnote 94 tisíc eur. Každá štvrtá nahlásená škoda bola zapríčinená následkom povodne a záplavy (26 %), početné boli tiež škody spôsobené atmosférickými zrážkami (11 %). Vysoký počet škôd následkom vyčíňania živlovnám klienti hlásili tiež z havarijného poistenia v hodnote 76 tisíc eur. Celková výška doteraz nahlásených škôdje aktuálne viac ako 170 tisíc eur.

Náhradu škody na majetku, ktoré spôsobili výdatné dažde a stým spojené povodne a záplavy vypláca poisťovňa svojim klientom z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Tieto škody kryje poistenie živelných rizík, ktoré zahŕňa aj riziká ako atmosférické zrážky, povodne a záplavy, pád stromov, víchrica, úder blesku či krupobitie.

Škody na budovách a pevných súčastiach stavby sú kryté z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení, nábytku, spotrebičoch či oblečení zasa z poistenia domácnosti. Ak voda alebo vietor poškodia auto, tieto škody poisťovňa preplatí z havarijného poistenia z rizika živel.

Čo robiť pri poistnej udalosti

Ak klient zistí, že na jeho majetku došlo k škode, odporúčame túto škodu čím skôr nahlásiť poisťovni. Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné začať s odstraňovaním škôd, vzniknuté škody si podrobne nafoťte. Poisťovni postačia aj fotky odfotené na telefón. Ak je to možné, je dôležité zabrániť aj ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu vzniknutej škody. Klientom zároveň odporúčame nafotiť tiež každú zmenu, ktorú sú nútení urobiť, aby tak zabránili rozšíreniu škody. Z miesta škody je taktiež vhodné odpratať všetky veci, ktoré by následkom vzniknutej škody mohli podliehať ďalšej skaze.

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Klienti poisťovne Generali majú niekoľko možností, ako poistné udalosti nahlásiť. Odporúčame tak urobiť bezodkladne prostredníctvom online formulára na webstránke poisťovne alebo prostredníctvom klientskej zóny, kde je možné priamo nahrať aj fotografie škôd. Nahlásiť škody je možné aj telefonicky na telefónnom čísle 02/38 11 11 17, mailom alebo osobne na pobočke. Od klienta bude poisťovňa potrebovať číslo poistnej zmluvy, krátky opis škody a telefónne číslo, na ktorom ho môže v prípade potreby kontaktovať.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie