Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Milan Novotný sa s účinnosťou od 1. júla 2023 stane finančným riaditeľom (CFO) a členom predstavenstva Generali Českej poisťovne, ktorej súčasťou je aj slovenská Generali.

Jeho kariéra je úzko spojená so skupinou Generali už od roku 2002, keď pracoval v Českej poisťovni a neskôr aj v rámci Generali CEE Holdingu. Uplynulých šesť rokov pritom zastával vrcholové funkcie v Generali Deutschland AG – najskôr ako Chief Risk Officer a člen predstavenstva, od roku 2022 ako Chief Financial Officer a zároveň člen predstavenstva.

Milan Novotný na pozícii strieda Petra Bohumského, ktorý oblasť financií v Generali Českej poisťovni riadil od roku 2013 a teraz mu končí jeho mandát.

„Milan Novotný prináša bohaté skúsenosti a odborné znalosti v oblasti financií a na svojom konte má množstvo významných úspechov. Rád by som vyzdvihol najmä implementáciu IFRS 17/9 v Nemecku, ktorá predstavovala výzvu pre celý sektor. S jeho odbornými znalosťami a vedením bola táto implementácia úspešne prevedená a priniesla spoločnosti nové štandardy a efektivitu v účtovníctve a finančnom riadení. Som presvedčený, že pod jeho vedením prichádza čas pre inovatívne prístupy a odborné vedenie v oblasti financií,“ hovorí Roman Juráš, country manažér Skupiny Generali pre Českú republiku a Slovensko.

„Do Generali Českej poisťovne prichádzam v období, keď sa spoločnosť nachádza vo vynikajúcej finančnej kondícii. Pred segmentom poisťovníctva stojí celý rad výziev, jednou z nich je práve štandard IFRS 17/9, ktorý kladie väčší dôraz na ekonomickú podstatu účtovníctva. V tejto oblasti ma zaujíma najmä užšia spolupráca medzi finančnými a obchodnými útvarmi poisťovne,“ vysvetlil Milan Novotný. Milan Novotný sa narodil v roku 1977, inžiniersky titul získal na Vysokej škole ekonomickej v Prahe so zameraním na štatistiku a poistnú matematiku a tiež peňažnú ekonomiku a bankovníctvo. Svoju kariéru spojil s poisťovníctvom už v roku 2000. Je členom Českej spoločnosti aktuárov.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie