Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Skupina Generali dosiahla v minulom roku doteraz najlepší prevádzkový výsledok v jej histórii. Ten stúpol o 11,2 % na rekordných 6,5 miliardy eur, a to najmä vďaka segmentu životného poistenia a poistenia majetku a zodpovednosti.

Celkové hrubé predpísané poistné dosiahlo úroveň 81,5 miliardy eur (+1,5 %) vďaka pozitívnemu vývoju v segmente poistenia majetku a zodpovednosti (+9,8 %), ktoré potiahol najmä nemotorový segment.

Čisté príjmy v životnom poistení dosiahli úroveň 8,7 miliardy eur v súlade so stratégiou Skupiny zamerať sa na rizikové životné poistenie.

Marža nového biznisu životného poistenia dosiahla excelentnú úroveň 5,35 % (+0,86 percentuálneho bodu). Hodnota kombinovaného ukazovateľa dosiahla 93,2 % (+2,4 percentuálneho bodu).

Skupina dosiahla čistý zisk v hodnote 2 912 miliónov eur (+2,3 %).

Mimoriadne solídna kapitálová pozícia podľa smernice Solvency II dosiahla výborný výsledok na úrovni 221 % (227% FY2021). Navrhovaná dividenda na akciu je vo výške 1,16 eur (+8.4%).

Generálny riaditeľ skupiny Generali Philippe Donnet v tejto súvislosti povedal: „Výsledky Generali potvrdzujú úspech našej transformácie, ktorá pokračuje prostredníctvom disciplinovanej a efektívnej implementácie našej stratégie ‚Lifetime Partner 24: Na ceste k rastu. Posilnení jasnou víziou skupiny ako globálneho lídra v oblasti poistenia a správy aktív, sme na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov a ambícií nášho strategického plánu na dosiahnutie udržateľného rastu, ktorý vytvára hodnotu pre všetky naše zainteresované strany, a to aj v náročnom geopolitickom a ekonomickom kontexte. To nám umožnilo opäť navrhnúť našim akcionárom zvýšenie dividendy vďaka pokračujúcemu rastu zisku a silnej kapitálovej pozícii Skupiny. Generali je aj naďalej lídrom v oblasti udržateľnosti, ktorá je teraz plne integrovaná do všetkých biznisových aktivít Skupiny v súlade s naším záväzkom konať ako zodpovedný poisťovateľ, investor, zamestnávateľ a korporátna spoločnosť. Toto všetko sme dosiahli vďaka nadšeniu našich ľudí a našej jedinečnej sieti obchodníkov.“

Návrat na tlačové správy
Načítavanie