Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Od 28. mája do 12. júna 2022 prebiehala na Slovensku a v ďalších 22 krajinách sveta Globálna výzva 2022. Cieľom tejto finančnej zbierky nadácie The Human Safety Net bolo vyzbierať financie na podporu projektov na pomoc zraniteľným komunitám, ktoré iniciatíva zastrešuje v jednotlivých krajinách. Na Slovensku sa pre deti z projektu Učenie pre život podarilo vyzbierať viac ako 7 tisíc eur.

Do Globálnej výzvy sa celosvetovo zapojilo približne 2 200 dobrovoľníkov z radov zamestnancov, obchodníkov a partnerov Generali, ktorí spoločne vyzbierali viac ako 185 tisíc eur pre projekty pomáhajúce zraniteľným komunitám v jednotlivých krajinách. Na Slovensku sa všetci zapojení dobrovoľníci snažili vyzbierať čo najviac financií pre bezplatný vzdelávací program Učenie pre život, ktorý sa venuje znevýhodneným rodinám s deťmi vo veku 0 – 6 rokov. Dobrovoľníci sa ako jednotlivci alebo v skupinách zapájali do rôznych výziev, ktoré si vopred stanovili. Motiváciou pre ich úspešné splnenie boli práve dobrovoľné príspevky od ich priateľov, známych a iných podporovateľov.

237 km za 6 dní

Jedným zo zapojených dobrovoľníkov bol aj obchodný riaditeľ poisťovne Generali pre Slovensko Juraj Jurčík, ktorý si stanovil ultra bežeckú výzvu a v priebehu 6 dní zabehol 237 kilometrov z Lozorna až do Papradna. „Na budúcnosti detí zo znevýhodnených rodín nám nesmierne záleží. V rámci projektu Učenie pre život, na ktorom spolupracuje Generali s Úniou materských centier už viac ako tri roky, sa snažíme dať deťom ten najlepší štart do života. Podporiť tento projekt zapojením sa do Globálnej výzvy 2022 tak bolo pre mňa a mojich kolegov samozrejmosťou a dôkazom, že starostlivosť o znevýhodnené komunity nie je len postojom našej firmy, ale že chuť pomáhať majú aj naši zamestnanci, obchodníci a partneri,“hovorí Juraj Jurčík, obchodný riaditeľ poisťovne Generali pre Slovensko.

Viac ako 7 000 eur pre deti

V priebehu 14 dní sa všetkým zapojeným podarilo spoločne najazdiť alebo zabehnúť viac ako 1 300 kilometrov, za ktoré vyzbierali viac ako 7 000 eur. Tieto financie poputujú v plnej výške priamo na projekt Učenie pre život a budú použité na realizáciu denného tábora plného aktivít a vzdelávania približne pre 600 detí a ich rodičov zo znevýhodnených komunít.

O projekte Učenie pre život

Bezplatný program Učenie pre život je určený znevýhodneným rodinám s deťmi vo veku 0 – 6 rokov. Počas 11 mesiacov sa rodiny raz do týždňa stretávajú v materskom/rodinnom centre na workshopoch pod vedením certifikovanej lektorky. Každé stretnutie trvá 2 – 3 hodiny, počas ktorých sa rodičia pomocou Montessori metódy učia hravou formou postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí. Partnerom i garantom programu Učenie pre život je Únia materských centier. Viac informácií nájdete na https://ucenieprezivot.sk/

Iniciatíva The Human Safety Net

The Human Safety Net je celosvetová iniciatíva Skupiny Generali zameraná na pomoc ľuďom zo znevýhodnených skupín. Jej cieľom je chrániť a zlepšovať životy jednotlivcov, ich rodín a celých komunít.

Iniciatíva sa venuje:

  • Program pre rodiny pomáha sociálne znevýhodneným rodinám pri vzdelávaní detí tak, aby z chudobných detí nevyrástli chudobní dospelí.
  • Program pre utečencov pomáha utečencom začleniť sa do bežného života založením vlastných firiem, aby boli sebestační a schopní uživiť seba a svoje rodiny.
Návrat na tlačové správy
Načítavanie