Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac
  • 500 rokov stará budova sa stáva globálnym centrom pre sociálne účely.
  • Interaktívna výstava pomáha návštevníkov spoznať silné stránky ich charakteru.
  • Generali podpisuje partnerstvo s Rozvojovým programom OSN (UNDP).

Významná benátska budova Procuratie Vecchie (Stará prokuratúra) na Námestí svätého Marka sa dnes otvára verejnosti po rozsiahlych päťročných rekonštrukčných prácach pod vedením architektov  z David Chipperfield Architects Milan. Verejnosti sa tak odhalí dedičstvo budovy, ktoré získa nový medzinárodný spoločenský účel. Nad touto iniciatívou prevzali záštitu talianske ministerstvá kultúry a cestovného ruchu.

Generálny riaditeľ Skupiny Generali Philippe Donnet povedal:

„Znovuotvorenie budovy Procuratie Vecchie predstavuje historický moment pre miestnu aj medzinárodnú komunitu. Stáva sa domovom našej iniciatívy The Human Safety Net a bude miestom dialógu hlavných sociálnych výziev súčasného sveta, ako aj inšpiráciou pre návštevníkov k tomu, ako pomôcť rozvinúť potenciál ľudí žijúcich v zraniteľných podmienkach. Táto svetoznáma budova tak aj po piatich storočiach odráža časť pôvodného poslania prokuratúry: pomáhať najslabším v spoločnosti. Priestor je otvorený pre všetkých, ktorí plne podporujú projekt, ktorého cieľom je urobiť z Benátok svetové hlavné mesto udržateľnosti. Neexistuje lepší spôsob, ako ukončiť oslavy, ktoré sa začali minulý rok pri príležitosti 190. výročia založenia spoločnosti Generali a ktoré sa teraz stali ešte výnimočnejšími vďaka oznámeniu nášho partnerstva s Rozvojovým programom OSN. Ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o dosiahnutie tohto výnimočného míľnika v histórii našej skupiny.“

Sir David Chipperfield povedal:

„Sme vďační Generali a mestu Benátky za to, že nám poskytli výnimočnú príležitosť pracovať na Procuratie Vecchie. Oprava, opätovné zjednotenie a prispôsobenie mnohých vrstiev tejto historickej štruktúry bolo veľmi komplexnou a obohacujúcou výzvou, ktorá nás znovu spojila so silou architektúry ako fyzickej substancie aj ako procesu spolupráce. Tešíme sa, že sa budova opäť začlení do koloritu mesta a podporí Benátky ako miesto plné aktivít a inovácií.“

Ochrana najzraniteľnejších

Viac ako 500 rokov stará budova, ktorá sa tiahne pozdĺž celej severnej strany námestia, bude po prvýkrát otvorená pre verejnosť a stane sa domovom iniciatívy spoločnosti Generali s názvom The Human Safety Net, ktorej cieľom je podporiť potenciál ľudí žijúcich v zraniteľných podmienkach, aby mohli zlepšiť životné podmienky svojich rodín a komunít.

Na treťom poschodí sa nachádza výstava „Svet potenciálu“, ktorej kurátorkou je Orna Cohen z Dialogue Social Enterprise. Výstava návštevníkom ponúka možnosť oboznámiť sa s organizáciou The Human Safety Net, jej účelom a prácou so znevýhodnenými komunitami v 23 krajinách sveta.

Na druhom konci budovy sa nachádza nová moderná sála, v ktorej sa budú konať medzinárodné sympóziá, kongresy a podujatia, ktorých hlavným cieľom je udržateľnosť. Bude to miesto, kde sa bude posilňovať globálna diskusia o otázkach, ktorým sa venuje organizácia The Human Safety Net: rozvoj detí v ranom veku, rodičovstvo, sociálny vplyv, inklúzia a sociálne podnikanie.

V srdci tretieho poschodia sa nachádza pracovný priestor, v ktorom sa môžu stretávať tímy The Human Safety Net, ich partneri z mimovládnych organizácií, účastníci programov a dobrovoľníci, ktorí spolupracujú na spoločnom cieli.

Budova Procuratie Vecchie bude pre verejnosť otvorená od stredy do pondelka (10.00 – 19.00 h, posledný vstup o 18.00 h). Informácie pre návštevníkov sú k dispozícii na https://www.thehumansafetynet.org/visitaworldofpotential.

Polovica z ceny každej vstupenky bude venovaná programu The Human Safety Net podľa výberu každého návštevníka.

Generali a Rozvojový program OSN

Generali dnes zároveň podpísala ambicióznu viacročnú dohodu s Rozvojovým programom OSN (UNDP). V rámci tohto partnerstva sa Generali zaväzuje poskytovať technické aj finančné zdroje pre UNDP’s Insurance and Risk Finance Facility (IRFF), platformu UNDP pre rozvoj a zavádzanie riešení v oblasti poistenia a financovania rizík pre rozvoj, ktorá je súčasťou UNDP’s Sustainable Finance Hub.

Generali a Rozvojový program OSN sa zameriavajú na navrhovanie inovatívnych riešení súvisiacich s poistením, ktoré urýchľujú plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Okrem iných oblastí spolupráce budú spoločne skúmať nové parametre, ktoré priťahujú rizikový kapitál, posilňujú malé a stredné podniky, zvyšujú klimatickú a finančnú odolnosť, znižujú zraniteľnosť a prinášajú hodnotu za peniaze v kontexte trvalo udržateľného rozvoja.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie