Spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s. a Generali Česká Pojišťovna, a. s. uzatvorili dnes, 17. decembra 2021, zmluvu, na základe ktorej prepoja svoje aktivity.  

Dnes, 17. 12. 2021, zástupcovia slovenskej poisťovne Generali a Generali Českej poisťovne vo vile Tugendhat v Brne podpísali Zmluvu o predaji podniku, na základe ktorej obe poisťovne prepoja svoje aktivity. Tejto transakcii, ako aj s ňou súvisiacim krokom predchádzalo schválenie zo strany Národnej banky Slovenska a Českej národnej banky.

V mene Generali Českej poisťovne zmluvu podpísali Roman Juráš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a zároveň country manažér Skupiny Generali pre Českú republiku a Slovensko, a Petr Bohumský, podpredseda predstavenstva a finančný riaditeľ.

Za slovenskú poisťovňu Generali zmluvu podpísali Juraj Jurčík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, a Andrea Leskovská, členka predstavenstva a výkonná riaditeľka Rezortu poistnej techniky.

„Vilu Tugendhat v Brne sme zvolili ako symbol tohto historického dňa pre Skupinu Generali v regióne Rakúsko, stredná a východná Európa. Po mesiacoch tvrdej práce a príprav začíname novú éru úspešného česko-slovenského príbehu. Som presvedčený, že táto jedinečná transformácia posilní vedúcu pozíciu Skupiny Generali na lokálnych trhoch a urýchli digitalizáciu a zjednodušenie v oboch spoločnostiach vďaka zdieľaniu vzájomných skúseností, nápadov a technológií,” povedal Luciano Cirinà, Regional Officer pre región Rakúsko, stredná a východná Európa a generálny riaditeľ Generali CEE Holding.

„Naše krajiny mali k sebe vždy blízko a rovnako tak aj naše poisťovne. Už od minulého roka sme postupne prehlbovali našu spoluprácu, čo prinieslo pozitívne výsledky na oboch stranách. Našim cieľom je zobrať to najlepšie z oboch spoločností – využiť veľkosť a silu Generali Českej poisťovne a agilitu a inovačný drive slovenskej Generali, a pretaviť to do spoločnej vízie, aby sme spolu aj naďalej poskytovali tie najlepšie služby pre našich klientov a partnerov,“ povedal Roman Juráš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Generali Českej poisťovne a country manažér Skupiny Generali pre Českú republiku a Slovensko.

Zmluva o predaji podniku nadobúda účinnosť uplynutím 19. decembra 2021. Od 20. decembra 2021 bude Generali na Slovensku pôsobiť prostredníctvom pobočky spoločnosti Generali Česká poisťovňa a. s. s názvom Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

„Prepojenie aktivít nám umožní zdieľať zdroje, neustále zdokonaľovať procesy a prinášať tak klientom ešte lepšie riešenia a služby v zmysle našej ambície stať sa celoživotným partnerom. Veríme, že vďaka spojeniu s jednou z najväčších poisťovní zo Skupiny Generali v regióne strednej a východnej Európy budeme aj v budúcnosti neustále zlepšovať servis a ponuku pre našich klientov na Slovensku,“ povedal Juraj Jurčík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali.

Po prepojení aktivít  slovenskej poisťovne Generali a Generali Českej poisťovne bude country manažérom pre Českú republiku a Slovensko generálnym riaditeľom Roman Juráš. Juraj Jurčík bude riadiť slovenskú pobočku Generali, pričompo novom bude členom predstavenstva Generali Českej poisťovne so zodpovednosťou za obchod na Slovensku.

Prepojenie nebude mať žiaden vplyv na existujúce zmluvy, poskytované služby a servis voči klientom, ako aj obchodným partnerom spoločnosti Generali na Slovensku. Poistné podmienky a poistné krytie zostáva zachované v rovnakej miere, v akom boli dojednané. Všetky služby budú naďalej poskytované v rovnakom rozsahu a kvalite ako doposiaľ. Nezmenené zostávajú aj všetky kontakty a sieť pobočiek Generali na Slovensku.

Viac informácií o prepojení spoločností a odpovede na najčastejšie otázky klientov sú k dispozícii na https://www.generali.sk/spolu/.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie