Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac

Predstavenstvo Skupiny Generali schválilo novú trojročnú stratégiu skupiny – Lifetime Partner 24: Driving Growth. Plán zabezpečí udržateľný rast v hlavných a novovznikajúcich obchodných líniách Generali a bude stavať na pevných základoch budovaných od roku 2016.

Základom nového strategického plánu je trvalý záväzok Generali byť celoživotným partnerom pre viac ako 68 miliónov klientov vo viac ako 50 krajinách. Vďaka investíciám do produktov vytvorených na mieru, digitálneho poradenstva a najlepšej zákazníckej skúsenosti v segmente sa Generali a jej globálna sieť so 165 000 agentmi dostanú ešte bližšie ku klientom.

Podpora udržateľnosti

Generali pokračuje vo svojich záväzkoch v oblasti udržateľnosti počas tohto strategického cyklu, pričom sa bude aj naďalej zameriavať na vytváranie pozitívneho sociálneho a environmentálneho vplyvu. Do roku 2024 Generali dokončí integráciu ESG kritérií do priamych investícií v rámci svojho portfólia, zníži uhlíkovú stopu v oblasti korporátnych investícií o 25 % a zvýši hrubé predpísané poistné udržateľných produktov o 5 % až 7 % (CAGR) do roku 2024.

V rámci tohto plánu Generali zlepší svoj rastový profil, zvýši ziskovosť v segmente životného poistenia, investuje 1,1 miliardy EUR do technológií a digitálnej transformácie, zvýši výnosy zo správy aktív tretích strán a taktiež zvýši aj efektivitu.

Tri strategické piliere

Nová stratégia Skupiny stanovuje jasnú víziu o tom, ako by mala Generali vyzerať v roku 2024. Je postavená na troch strategických pilieroch: podpora udržateľného rastu, zlepšenie ziskovosti a rozvoj inovácií. Plán prinesie výrazný rast zisku na akciu, zvýšený kumulatívny čistý cash flow holdingu a vyššiu dividendu.

Philippe Donnet, generálny riaditeľ Skupiny Generali, povedal: „Dlhoročný záväzok Generali byť celoživotným partnerom stavia našich klientov do centra všetkého, čo robíme. V rámci nášho nového plánu posunieme tento záväzok na ďalšiu úroveň a potvrdíme pozíciu Generali ako proklientsky orientovaného a dátami poháňaného inovátora. Ambiciózne ciele a iniciatívy, ktoré sme dnes oznámili, sú možné vďaka úspešnej realizácii našich predchádzajúcich strategických plánov. V súčasnosti má Generali silnú finančnú pozíciu, diverzifikované zisky, stabilný rast a najlepšie výnosy pre akcionárov vo svojom segmente. Tešíme sa, že na tieto úspechy môžeme nadviazať počas nasledujúcich troch rokov. Vedúce postavenie v oblasti poisťovníctva, zavedené možnosti správy aktív, digitálna sieť zložená zo 165 000 agentov a posilnený záväzok k pozitívnemu sociálnemu a environmentálnemu prínosu znamenajú, že Generali má ideálnu pozíciu na dosiahnutie udržateľného rastu v prospech všetkých zainteresovaných strán.“

Návrat na tlačové správy
Načítavanie