Generali sa aj tento rok zaradila do Svetového indexu trvalej udržateľnosti (DJSI) ako aj v Európskeho indexu trvalej udržateľnosti (DJSI Europe). Generali umiestnením v svetovom aj európskom Indexe potvrdila svoju vedúcu pozíciu v oblasti trvalej udržateľnosti.

Tohtoročné hodnotenie je jasným signálom, že Skupina Generali opäť pokročila v zlepšovaní svojich výsledkov v oblasti udržateľnosti a patrí medzi top päť najväčších globálnych spoločností v poisťovacom sektore zaradených v Indexe.

Dôležitým kritériom je uznanie trvalého záväzku Skupiny Generali integrovať udržateľnosť do svojich obchodných aktivít v súlade s jej ambíciou stať sa pre klientov a partnerov celoživotným partnerom.

Spomedzi najdôležitejších aktivít v oblasti trvalej udržateľnosti, ktorá je súčasťou stratégie „Generali 2021“, už Generali zvýšila zisk z poistných produktov so sociálnou a environmentálnou hodnotou na približne 17 miliárd eur a investovala 6 miliárd eur do trvalo udržateľných investícií.

Generali je taktiež členom Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) a Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), ktoré sa zameriavajú na boj proti klimatickým zmenám.

O Dow Jones Sustainability IndexDJSI už od roku 1999 každoročne identifikuje popredné spoločnosti, ktoré zapracovali účinné postupy v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a governance – správy vecí verejných (ESG) v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi. DJSI je založený na dôslednej analýze výkonnosti spoločnosti v oblasti udržateľnosti, a preto sú korporácie zaradené v DJSI považované za najlepšie vo svojej triede.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie