Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Všetkým klientom, ktorí majú platné cestovné poistenie kryjeme od 5. 11. 2021 automaticky aj poistné udalosti, ktoré nastanú v súvislosti s ochorením COVID-19, a to vrátane nariadenej karantény v mieste pobytu v zahraničí.

Poistenie liečebných nákladov

Ak má klient v rámci cestovného poistenia uzatvorené krytie liečebných nákladov, toto poistenie sa vzťahuje aj na poistné udalosti v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré nastanú po 5. novembri 2021, a to v rozsahu krytia a v rámci limitu plnenia liečebných nákladov dohodnutých v poistnej zmluve. Ide napríklad o náklady na liečbu, hospitalizáciu, karanténu či repatriáciu späť do vlasti.

Aj v prípade nariadenej karantény

Ak vám bude počas pobytu v zahraničí nariadená karanténa z dôvodu ochorenia na COVID-19 alebo pre podozrenie naň, cestovné poistenie kryje:

  • dodatočné náklady na ubytovanie poisteného, a to aj v prípade, ak poistenému skončilo ubytovanie v pôvodnom ubytovacom zariadení, alebo v ňom nie je možné z dôvodu nariadenej karantény pokračovať.
  • dodatočné náklady na náhradnú spätnú dopravu na Slovensko, prípadne do susediaceho štátu, kde sa cesta začala, v prípade, že poistený nebude môcť využiť pôvodný dopravný prostriedok v plánovanom termíne.

Zrušená cesta pre COVID-19

Ak je v poistnej zmluve dojednané Poistenie stornopoplatkov alebo Poistenie storna a prerušenia cesty, klientovi preplatíme preukázané náklady na storno cesty v súvislosti s jej zrušením z dôvodu:

  • ochorenia na COVID-19. Poisťovni je potrebné doložiť pozitívny výsledok PCR testu s dátumom nie starším ako 14  dní pred plánovaným nastúpením na cestu.
  • nesplnenia podmienok zdravotného stavu v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID-19 pri vycestovaní v okamihu začiatku cesty. Napríklad, ak je poistenému alebo jeho spolupoistenej osobe uvedenej v poistnej zmluve zistená zvýšená telesná teplota pri nástupe do hromadného prostriedku.
Návrat na tlačové správy
Načítavanie